De werkgroep AED van de wijkvereniging organiseert vrijwilligers voor hulp bij hartstilstand

Al enige tijd is er ook in de Stroom Esch een groep vrijwilligers, die oproepbaar zijn in geval van hartstilstand bij iemand in de buurt. Er hangt daarom een AED links naast de ingang van de Wanne (onder het tunneltje aan de kant van de parkeerplaats).

De werkgroep verzorgt jaarlijks voorlichtings- en bijscholingsavonden voor toekomstige en/of huidige vrijwilligers.
 

In 2017 waren er herhalingslessen gepland op:
7, 8 en 9 november van 18.00 uur tot 20.00 uur en van 20.00 uur tot 22.00 uur.
De vrijwilligers kregen vooraf een brief, waarna zij kunnen aangeven welke avond / tijd hen het beste uitkomt.

Wanneer er een voorlichtingsavond gehouden wordt, worden er huis aan huis flyers verspreid om mensen te werven. 
 
  Afbeelding invoegen

 
Afbeelding invoegen

Ben jij BHV-er?
EHBO-er?
Heb je al een reanimatiecertificaat? 
Of wil je leren reanimeren?  
 
Als elke seconde telt.... kunnen we dan op jou rekenen?

Stichting Hartslag is een samenwerkingsverband van de ambulancediensten.
 
Burgerhulpverleners die via de website bij hen ingeschreven staan worden via een SMS-bericht opgeroepen als er iemand in de buurt een hartstilstand heeft.

Meld je aan. Ook jij kunt mensenlevens redden!

Kijk op: www.hartslagnu.nl
 
Wil je leren reanimeren en een AED bedienen?
Jaarlijks worden in de gemeente Borne  reanimatie/AED cursussen georganiseerd door de AED-werkgroepen.

Opgave of informatie over de cursus in de wijk Stroom Esch:
Neem contact op met Richard Egberink, of Inge Bos via Contact

Opnieuw sponsoring door kringloopwinkel na oprichting stichting Borne AED

Van 2013 tot 2018 heeft Stichting Kringloopwinkel Borne o.a. financieel bijgedragen in het onderhoud van de AED’s van de Bornse wijkverenigingen en de beide dorpen Zenderen en Hertme.
Het bedrag van in totaal € 25.000 is middels een vastgestelde verdeelsleutel toegekend aan de desbetreffende wijkverenigingen van beide dorpen.
Een werkgroep van drie leden, (vertegenwoordigers uit de wijkverenigingen) vormden de werkgroep die de verdeling van de gelden uitvoerden volgens de gezamenlijk vastgestelde verdeelsleutel.

Stichting Kringloopwinkel Borne gaf in 2017 aan opnieuw te willen sponsoren, echter wel op voorwaarde dat de sportverenigingen die ook AED’s hebben participeren in de sponsoring.
Dat heeft geleid tot de oprichting van de Stichting AED Borne, welke de taken van de werkgroep over heeft genomen.

De Stichting AED Borne kan op een fiscaal verantwoorde manier de gelden verdelen.
Voor de jaren 2018 t/m 2020 heeft Stichting Kringloopwinkel Borne nu opnieuw € 25.000 beschikbaar gesteld.
Binnenkort zal de sponsoring formeel bekrachtigd worden.