Onderhoud en herinrichting Groen, inclusief de vijver

 
Belevingsgebied
Langs de Oude Weerseloseweg en het Fioringras is het grasveld, waar veel bouwmateriaal voor het Iemnschelf overheen ging, omgebouwd tot een afwisselende speelplek.
Deze voorziening is samen met de kinderen van het Prisma en het Iemnschelf ontworpen. De provincie draagt bij in de kosten. 


Herplant van de Valse christendoorns aan het Blauwgras en Japanse iep aan de Stroom Eschlaan
 

 


Op 15 november 2018 werden de nieuwe bomen geplant. Met een stevige kluit, buizen er bij om extra water te kunnen geven en tot slot mocht één van de buurtbewoners, tevens voorzitter van de wijkvereniging, Frans Edelijn, helpen om de boom te planten.
Inmiddels zijn de stoepen weer egaal, zodat wandelaars hun nek niet breken.
Nu nog hopen dat de automobilisten zich aan de 30 km zone houden en we hebben een keurig deel van de wijk.
(meer over plannen en bomen: scrol naar onderen)Eiken geven overlast bij achtertuinen Oude Weerseloseweg
 
Afbeelding invoegen

 
Tijdens een bewonersavond op 29 mei 2018 met aanwonenden van de Oude Weerseloseweg (fietspad) zijn de eiken en het groenonderhoud besproken. Deze geven daar nogal wat overlast.
Het gaat om het stuk tussen het Blauwgras en het Fioringras.  
Uitkomst van gesprek, waarbij Gert Jan Hilgersom van de gemeente Borne aanwezig was, is dat er gewerkt gaat worden aan een compleet reorganisatieplan met andere bomen en struikgewas. 
In 2019 vindt mogelijk realisatie plaats.
 
Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen


Vogels niet meer welkom in twee bomen bij het Iemnschelf
Twente Milieu heeft de bomen na drie dagen helemaal ingepakt om te voorkomen dat er vogels in gaan nestelen.
De twee bomen moeten nog gekapt worden om de uitbreiding van het Iemnschelf mogelijk te maken, maar een boom met een nest mag niet worden gekapt.
Echter, de procedure van de kapvergunning is nog niet doorlopen en dat moet eerst worden afgewacht. Een boom bleef aan de bovenzijde nog deels open, maar is daarna ook ingepakt.
Vogels kunnen daar dus niet meer naar binnen. Hopelijk zien ze er geen gat meer in.
Geraamde kosten € 5500,-. Dat hier iets niet helemaal goed is gegaan is duidelijk!

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Herplant na het kappen van eiken
Afbeelding invoegen
 Japanse Iep
 

Afbeelding invoegen
Esdoorn
 

Afbeelding invoegenLijsterbes

Ook de Stroom Eschlaan kreeg keus uit drie bomen 
Er waren 6 februari 2018 slechts 10 bewoners uit die straat geïnteresseerd in  welke bomen er na het kappen van de eiken herplant zullen worden. Naast de Esdoorn en de Lijsterbes werd nu de Japanse iep als alternatief aangeboden.
5 bewoners kozen voor de Japanse iep. 3 voor de Esdoorn en 2 voor de Lijsterbes. Het wordt dus de Japanse iep.
 
De Japanse iep (Zelkova serrata) is een boom met een losse brede en halfopen kroon. De stam is meestal laag vertakt met meerdere stevige hoofdtakken.
Eerst is de grijze stam nog glad met roze tot bruinoranje lenticellen, later schilfert hij in platte platen af waardoor de oranjebruine onderschors zichtbaar wordt. Jonge twijgen zijn groen en behaard, later worden ze kaal en roodbruin.
Het eivormige tot langwerpige blad is zachtgroen en verkleurt in de herfst bronskleurig rood en oranjegeel.
De top is lang toegespitst en de bladrand heeft enkelvoudige en puntig toelopende tanden. Zelkova heeft een onopvallende bloeiwijze gevolgd door kleine boonvormige vruchten. De Japanse iep is niet gevoelig voor de iepziekte.
De boom is verwant aan de iep (Ulmus) maar verschilt hiervan omdat de bloemen bij Zelkova éénslachtig zijn en bij Ulmus tweeslachtig.
De vruchten van Ulmus zijn droog en gevleugeld, Zelkova heeft steenvruchten.
Zelkova serrata wordt gewaardeerd vanwege zijn attractieve groeiwijze en het donkergroene blad dat in de herfst in verschillende rode en oranje tinten verkleurd. (info van Boomkwekerij Gebr. van den Berk)
 
Herplant bomen aan het Blauwgras, nadat de eiken gekapt zullen worden
 
Tijdens de inloopavond op 23 januari 2018 kozen 14 bewoners van het Blauwgras voor de Valse Christendoorn (Gleditsia triacanthos Street keeper "Draves").
De andere optie was de Esdoorn (Acer campestre "Huibers Elegant"). Hiervoor kozen 5 bewoners.
De Lijsterbes (Sorbus latifolia "Henk Vink") was voor 10 bewoners favoriet.
 
De valse Christendoorn zal dus voor de eiken in de plaats komen. Deze bomen staan nu o.a. aan het Buntgras.

Afbeelding invoegenValse Christendoorn
 

Afbeelding invoegen
Esdoorn

Afbeelding invoegen
Lijsterbes
Enkele bijzonderheden van de valse Christendoorn (info van Boomkwekerij Gebr. van den Berk)
De boom kan 10 - 13 meter hoog worden. Hij heeft een smalle piramidale, dichte kroon. De takken zijn olijfgroen, doornloos en de bast is grijsbruin. Het blad is glanzend donkergroen en geveerd. De boom heeft een late uitloop. In de herfst kleurt de boom geel.
Er komen in juni/juli weinig bloemen in lichtgroene trossen. Waarna er in de herfst weinige donker roodbruine vruchten met een afgeplatte peulvorm volgen. Er zitten geen stekels of doorns aan de boom en die is gewoonlijk niet giftig
De boom stelt geringe eisen aan de grond en kan op droge grond staan. Verdraagt ook verharding. Is goed windbestendig en kan tegen vorst en strooizout. De boom is lichtminnend en is een drachtboom voor bijen. De boom past zowel in brede als smalle straten en ander openbaar groen.
Als deze boom "op leeftijd is" heeft die een wortelstelsel met een grondoppervlakte van ongeveer 14 m2. Dit in tegenstelling tot de eiken die er nu staan, die zo'n 30 m2 gebruiken.
Op 6 februari is ook voor bewoners van de Stroom Eschlaan een inloopavond gepland. Er zullen dan weer andere bomen voorgesteld worden.


 
In oktober 2017 werd het eiland in de vijver stevig aangepakt. De afvoergoten werden vervangen door buizen en er werd verlichting aangebracht onder de fontein, die er nu 's avonds idyllisch uit ziet.
 
Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

In 2017 werd de fontein op het eiland in de weideplas geruime tijd stil gelegd.
In juli liet de gemeente aan de wijkvereniging weten dat er bij de herinrichting van de Weideplas ontwerp en uitvoeringsfouten gemaakt zijn.
Een werkende fontein spoelt veel zand van het eilandje de Weideplas in. Daarom is de fontein stop gezet.
Er wordt gekeken of met een tijdelijke voorziening de fontein toch weer aangezet kan worden.
De wijkvereniging is uitgenodigd om met de gemeente te zoeken naar een goede oplossing voor de langere termijn voor zowel de fontein als de beplanting langs de oever.
Er staat namelijk veel te veel riet waardoor andere planten te weinig kans krijgen.
Ook van de direct aanwonenden zal iemand in deze werkgroep komen. Het eerste overleg is gepland in september 2017.

Afbeelding invoegenFontein spuit: "Weideplas open"
 
Op 6 juli 2015 werd met een officieel tintje de fontein in werking gesteld, waarmee het project Herinrichting Weideplas was voltooid.
 
Een fotoreportage van de werkzaamheden vanaf 17 maart is te zien bij het Fotoalbum: "Herinrichting Weideplas".
Een verslag is te zien bij: Nieuws
  Afbeelding invoegen

 
Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen
 
Mei 2015 gemeente wil duidelijkheid over Snippergroen
 
De Stroom Esch bestaat nu zo'n 30 jaar en hier en daar was het de gewoonte om stukjes gemeentegrond in gebruik te nemen al dan niet met toestemming van de gemeente. Dit was een niet zo bedoelde vorm van burgerparticipatie!
Inmiddels is vastgesteld om welke stukken grond het gaat en op 20 mei zijn de bewoners waar het om gaat uitgenodigd in de ontmoetingsruimte van de Wanne.
Om een indruk te geven waar de info over ging hierbij de Presentatie op de informatieavond. De betreffende bewoners werden door de gemeente benaderd om het eigendom nader vast te leggen.
Het project Snippergroen staat op de gemeentepagina beschreven bij: Project snippergroen.
Verder is het Beleidsplan Snippergroen te downloaden.

 
Eind februari 2015 start
aanpak van de Stroom Esch vijver "de Weideplas"
 
Eind februari (voor het broedseizoen!) wordt begonnen met de werkzaamheden.
Dan wordt het werkterrein met hekken afgesloten.
De duur van de werkzaamheden wordt geraamd op circa 8 tot 10 weken.
De inbreng van de klankbordgroep werd in het bestek opgenomen, zoals:
•    Aanbrengen nieuwe (beton)poeren met elektriciteit voor verlichting schaatsclub
•    Een opstelplaats voor "Koek en Zopie kraam"
•    Aanpak eiland met fontein (en indien haalbaar verlichting)
•    Inrichtingsplan beplanting i.s.m. dhr. Haverkamp en waterschap Vechtstromen
•    Nieuwe banken en afvalbakken
•    Vlonder met lichtpunt
•    Nieuwe verlichting in de nabijheid van het bruggetje
•    Handhaven mogelijkheid voor nieuwjaarsduik
•    Opknappen van de heuvel
 
Afbeelding invoegen
 
De informatie kregen wij van:
Stef van Wanrooij | Beleidsmedewerker integraal waterbeheer gemeente Borne

 
Aanpassing straatbeeld Blauwgras

Medio november 2014 is de parkeerplaats aan het Blauwgras opgeheven en groen ingericht.
De gemeente wil graag kwaliteitsverbetering in dit deel van de Stroom Esch.
          
De parkeerplaats is in oorsprong aangelegd om parkeerproblemen in de straat te voorkomen.
Uiteindelijk werd het gebruikt voor stalling van andere voertuigen en zorgde het voor een rommelige aanblik.

Afbeelding invoegen
Nieuwe ideeën brengen vaak eerst wat weerstand. Uiteindelijk is geconstateerd dat iedereen tevreden is met het nieuwe straatbeeld en er zelfs afspraken zijn gemaakt om het netjes te houden. Het streven is dat buren elkaar aanspreken als er onvrede is en dat samen gewerkt wordt aan een oplossing.    
Jeffrey Brinkman, communicatieadviseur gemeente Borne 

 
Afbeelding invoegen
  Nieuwe bomen langs Korenpad en de Oude Weerseloseweg

Langs de beide fietspaden werden in februari 2014 bomen gekapt. Vooraf werd aan de wijkvereniging doorgegeven welke soorten er zouden komen, zie: Sortimentskeuze.
De sortimentskeuze sluit aan op het Groenbeleidsplan 2008-2020 van de gemeente Borne (waarover in een eerder bericht is gesproken).
Het is er op gericht dat de benoemde soorten zich volledig in hun natuurlijke habitus kunnen ontwikkelen op de aangewezen plekken.
Ing. Bjorn Nijhuis 

 
Inloopavond op 19 november 2013 over het voorlopig inrichtingsplan Stroom Esch vijver
 
In begin van 2013  heeft de gemeente aangegeven dat de Stroom Esch vijver nodig aan groot onderhoud toe is en dat zij deze gelegenheid wil aanpakken om de oevers van de vijver, met name die aan de kant van het grasveld opnieuw vorm te geven.
Wie belangstelling had is toen uitgenodigd voor een bijeenkomst (zie het verslag van 21 maart 2013).
  Afbeelding invoegen
Er werd een klankbordgroep gevormd die in september weer bij elkaar is geweest om het voorlopig ontwerp te bekijken.
Intussen heeft ook het waterschap Regge en Dinkel op het voorlopig inrichtingsplan Stroom-Esch vijver gereageerd. Zij staan achter het plan.
Wel waarschuwt het waterschap ervoor dat het allemaal niet te steriel moet worden aangelegd en dat de onderhoudswerkzaamheden zo beperkt mogelijk moet zijn.
Tevens is er contact geweest met de schaatsvereniging en er wordt in het plan rekening gehouden met hun wensen.
De gemeente Borne moest nog wel de financiële haalbaarheid nader afstemmen met waterschap Regge en Dinkel, als beheerder van de waterpartij.  
Op 19 november is er voor de Stroom Esch bewoners een inloop georganiseerd in de recreatieruimte van de Wanne met tekeningen van de plannen.

 
Afbeelding invoegen
 
Nieuwe beplanting aan het Doddegras met hulp van de bewoners
(voorjaar 2013 ingekort verslag van Willy Zwiers)

Er werd binnen de buurt geklaagd over de staat van onderhoud van het openbaar groen.
Bij initiatieven van een groep buurtbewoners zijn andere buurtbewoners aangehaakt en in 2011  is er op 31 oktober een bijeenkomst geweest bij de gemeente, waarbij de invulling van de groenvoorziening en burgerparticipatie ter sprake kwam.
Er bleek al snel dat er ruimte was om een betere invulling te geven aan het openbaar groen als we als bewoners ook de handen uit de mouwen wilden steken.          
3 buurtbewoners gingen in gesprek met de gemeente om een plan te maken.
Dit waren Gerrit Haverkamp, Jos Huis in 't Veld en Willy Zwier. Zij onderhielden contact met de rest van de buurt.
Uiteindelijk hebben zij een beplantingsplan kunnen maken en e.e.a. gepresenteerd aan de buurt en de gemeenteambtenaren en de wethouder.

Officiële opening met een Boomfeestdag
Vanuit de gemeente en basisschool de Hooiberg was de wens om invulling te geven aan de 'Boomfeestdag' die eigenlijk op woensdag 20 maart zou plaatsvinden, maar dit is vanwege uitloop i.v.m. de weersomstandigheden uitgesteld naar donderdag 28 maart.
 
Op 28 maart hebben kinderen van de Hooiberg geholpen met het planten van enkele bomen. Als eerste werd de Bijenboom (Tetradium daniellii) geplant.
Volgens Ben Demmer is de Stroomesch daarmee een heel bijzondere boom rijker. zie: Fotoalbum

Voordat de kinderen gingen planten heeft Gerrit Haverkamp op de Hooiberg al een presentatie gegeven.
--------------------------
In andere buurten van de Stroom Esch zijn eveneens burgerparticipatie initiatieven aan de gang, zoals: het groen en de speelvoorziening bij het Boekweit en Gerst. Ook is er een verzoek van Erve Stroomboer in behandeling genomen. 
  Afbeelding invoegen

 
Afbeelding invoegen
  Het kunstwerk aan de vijver is weer compleet
 
Tijdens de bijeenkomst op 21 maart 2013 kwam ook het kunstwerk ter sprake. Dat lag al enige tijd gedeeltelijk  in brokken op de grond.

De brokstukken zijn weer aan elkaar gemaakt en opgeschuurd.
Op 24 mei 2013 werden ze weer herplaatst.

Alles staat weer fier rechtop.

 

 
Meepraten over de vijver en het Groen

Op 21 maart 2013 kregen de bewoners van de Stroom Esch gelegenheid om mee te denken over:
* ontwikkelingen rond de vijver
* herziening van het groenbeleid in de Stroom Esch

Ontwikkelingen vijver Stroom Esch
De vijver in de Stroom Esch komt in de toekomst onder beheer van het Waterschap Regge en Dinkel. De vijver zal eerst flink onder handen worden genomen. Er zal een plan moeten worden gemaakt en een programma van eisen worden opgesteld, waarbij rekening moet worden gehouden met de randvoorwaarden die het Waterschap stelt.         
  Afbeelding invoegen
Met behulp van foto's liet Ben Demmer (afdeling Groen van de gemeente)  zien hoe de oevers aan de vijver er uit zouden kunnen gaan zien.
Aan de hand van de aangegeven voorkeuren zou er een programma van eisen worden opgesteld en zou er een eerste schetsontwerp met offerte gemaakt worden. Uit de aanwezigen is een klankbordgroep gevormd. Helaas is Ben Demmer ziek geworden en is er wat vertraging ontstaan. Er is later een vervanger aangesteld die contact heeft gelegd met de werkgroep / klankbordgroep.

Informatie over een toekomstige werkwijze van Groenonderhoud (volgens Beeldbestek)
Vervolgens gaf ben Demmer aan hoe het groenonderhoud in de toekomst op een andere manier zal plaatsvinden. Niet meer volgens een vast patroon (frequentiebestek) waarin is aangegeven dat b.v. 6 x per jaar alle groen een keer wordt onderhouden, maar aan de hand van een beeldbestek waarbij onderhoud alleen plaatsvindt als dat volgens het beeldbestek noodzakelijk is. Dat kan betekenen, dat bepaalde plaatsen vaker dan voorheen worden onderhouden en plekken waar dat niet nodig is minder vaak worden aangepakt. Voor deze nieuwe aanpak is gekozen omdat door de gemeenteraad van Borne een bezuinigingstaakstelling is vastgesteld m.b.t. groenonderhoud.
Op andere plaatsen in het land is al positieve ervaring opgedaan met het werken met een beeldbestek.
In verband met de overgang van de buitendienst van de gemeente Borne naar Twente Milieu zal dit pas ingaan in 2014.
Wanneer Twente Milieu het groenonderhoud beheert, zal die weer voor een bedrijf zorgen dat de werkzaamheden gaat uitvoeren.

 
Afbeelding invoegen
  Borne Schoon in de Stroom Esch
In 2012 en 2011 heeft de wijkvereniging Stroom Esch meegedaan aan de actie Borne Schoon.
In 2012 waren er zelfs grijpstokken en handschoenen om het zwerfafval uit struiken en langs weg en waterkant te peuren. Er was van alles te vinden, zoals: zakjes met hondenpoep (waarom waren die dan ook niet even in een bak gegooid?), kapot glas, statiegeld flesjes, prikkeldraad en zelfs een autoband.
Op het eind waren de zakken goed gevuld en om 12 uur stond de koffie met cake klaar in het zaaltje aan de Wanne.
Vanaf 2013 was er weinig animo voor deelname, te meer daar het groenonderhoud door de SWB naar aller tevredenheid ook het zwerfvuil opruimde. Met als gevolg dat er minder werd neergegooid.
Bovendien zijn er verschillende bewoners die af en toe iets oprapen en weggooien.

 
Onderhoud aan het groen
In het convenant met de gemeente is afgesproken dat de wijkvereniging op de hoogte gebracht wordt van ontwikkelingen in de Stroom Esch
In augustus 2011 was er Nieuws over het groen in de Stroom Esch:
Van de afdeling grondgebied van de gemeente Borne (de heer Demmer, programmamanager Groen) komen de volgende berichten.

De bomen aan het Blauwgras en de Stroom Eschlaan
Bij de aanleg van Blauwgras en Stroom Eschlaan zijn bomen te dicht bijeen geplant, of in te kleine plantvakken gezet of te dicht tegen huizen aan geplant. Nu de bomen groter beginnen te worden begint zich dat te wreken: bomen groeien slecht, staan elkaar in de weg of de bewoners hebben last van bomen die te dicht bij hun huis groeien.
Daar moet iets aan gedaan worden. Bomen moeten gekapt om de overblijvers meer ruimte te geven en zo toch een mooi aanzien van de straten te behouden. (langs de Weerselosestraat heeft zo'n actie al eerder plaatsgehad).
In het najaar zal hierover meer informatie komen en zal de bewoners gevraagd worden mee te denken voor een optimaal resultaat.

De vijver met omgeving
De omgeving van de vijver moet gerenoveerd worden. Dat is een groot project waar de gemeente Borne te weinig geld voor heeft. Gelukkig kan het Waterschap hier waarschijnlijk de helpende hand reiken.
Ook over deze werkzaamheden komt in het najaar nadere informatie en wordt de bewoners gevraagd om mee te denken.
  
Het grasveld aan de vijver
Als we naar de grasvelden aan de vijver kijken, kun je denken dat er al gewerkt wordt. Dat is ook zo, maar niet door de gemeente. Onder het gras zitten engerlingen, de larven van meikevers. Kraaien zijn dol op die larven en die kraaien ploegen nu het gras om, op zoek naar de larven. Aan de schade wordt nu nog niets gedaan. Afwachten  hoe het er uit gaat zien. (Na een tijdje zag het gras er weer goed uit).         
Onderhoud van het groen
Ook komt er een veranderend groenbeleid in verband met bezuinigingen. Het onderhoud van het groen is voor een gedeelte overgenomen door de SWB.
Daarnaast zal de invulling van het groen anders worden opgezet, waardoor het onderhoud minder arbeidsintensief wordt. Op plaatsen waar het gaat veranderen zal de SWB momenteel minder of geen onderhoud plegen, omdat dat eigenlijk weggegooid geld is. Dan staat "de boel” er een tijdje slordig bij, in afwachting van de verandering.
Ook in dit geval is het de bedoeling in overleg met bewoners veranderingen door te voeren. Zodoende kan met het voorhanden budget een optimaal resultaat worden gehaald.
  Afbeelding invoegen

 
Afbeelding invoegen
  Burgerparticipatie bij het Hoefblad
In 2011 hebben bewoners rond het Hoefblad ideeën geleverd om de speeltuin en omgeving te vernieuwen. Twee bewoners zijn beide landschapsarchitect en hebben een mooi plan geleverd samen met een werkgroepje van de bewoners.
De gemeente wilde wel het één en ander investeren in de nieuwe aanleg en speeltoestellen, maar wel graag in het kader van burgerparticipatie. Dat wil zeggen: "Voor wat hoort wat".
Er is een onderhoudsarme beplanting aangebracht, die door de bewoners goed te onderhouden is en er is een nieuwe speeltuin aangelegd. Die met het veld er om heen een wat grotere buurtfunctie heeft.

 
Vernieuwing speeltuintje aan de Pinksterbloem
 
Aan de Pinksterbloem zijn diverse ouders betrokken bij het vernieuwen van het speeltuintje.
 
In oktober 2010 is een plan gemaakt. En dit is verschillende keren met ouders en andere buurtgenoten besproken.
 
In januari 2011 werd het nieuwe speelmateriaal gebracht en nadat er flink gesnoeid was, de grond bewerkt en een ring om de zandbak gelegd was, hebben de buurtgenoten samen de heg geplaatst.
 
Op zaterdag 16 juli 2011 werd de speeltuin aan de Pinksterbloem feestelijk geopend.
Afbeelding invoegen
  Afbeelding invoegen