Samen lunchen en bijpraten

 
 


Bij het  lunchgesprek voor de wijkbewoners in de Stroom Esch waren zaterdag ruim 50 personen aanwezig.  Een boven verwachting aantal deelnemers.
Tijdens het lunchgesprek werd gesproken over allerhande onderwerpen die op dit moment in de wijk spelen. De aanwezigen werden hiervoor uitgenodigd in ronde tafelgesprekken waar zij informatie konden vragen maar ook eigen ideeën en klachten naar voren kunnen brengen.
In de gesprekken werd onder andere gesproken over leefbaarheid in de wijk w.o. veiligheid, verkeersveiligheid, herinrichting rondom de basisscholen Iemnschelf en Prisma, openbare verlichting en energietransitie.  
Prisma gaf uitleg over de plannen "Spelen en leren in een natuurlijke omgeving”. Belangstelling was er ook voor het woon- en zorginitiatief de Hooiberg. De aanwezigen werden  geïnformeerd over de laatste stand van zaken van dit particuliere initiatief.
De ronde tafel waar ideeën en wensen maar ook klachten konden worden besproken was voor de deelnemers een mooie gelegenheid om aan te geven waar men wel tevreden mee is maar ook de plek om aandacht te vragen voor zaken die niet goed gaan.
Onder toeziend oog van wijkagent Jan Schmitz en Stefan Bartelink (BOA) waarvoor deze bijeenkomst een mooie gelegenheid was voor kennismaking vonden de gesprekken plaats in informele en prettige sfeer waarbij al sprekend met elkaar de soep en broodjes werden geserveerd.
Onderwerpen waar niet direct een antwoord op kon worden gegeven zijn door de aanwezige ambtenaren meegenomen voor interne bespreking.
De aanwezigen waren erg content over dit concept en gaven nadrukkelijk aan dit graag vaker op deze wijze georganiseerd te zien.
Voor meer foto's zie: Fotoalbum: "Bijpraten en Lunchen"

Zaterdag 15 december organiseerde de wijkvereniging Stroom Esch met medewerking van de gemeente Borne en de wijkcoördinator Marijke Adams een bijpraatbijeenkomst in de wijk Stroom Esch.
Alle aanwezigen kregen tijdens deze bijeenkomst een gratis lunch aangeboden.
 
Gewoon met elkaar kennismaken en bijpraten onder het genot van een kop soep en een broodje.
We zijn voornemens de volgende onderwerpen met u te bespreken:
  • Politiekeurmerk veilig wonen.
  • Stroom Esch op weg naar energie neutraal in 2050
  • Openbare verlichting.
  • 30 km. zones/eigen acties/handhaving
  • Groene speelplein Het Prisma en ’t Iemnschelf
  • Kennismaking wijkagent/overlast in de wijk
Genoeg dus om hierover met elkaar van gedachten te wisselen.
De bijeenkomst werd gehouden op zaterdag 15 december van 12.00 uur tot 13.30/14.00 uur in Basisschool Het Prisma, Fioringras 2.