Nieuws in de Stroom Esch

Op de sub pagina's vindt u uitgebreider nieuws (uit eerdere jaren)
 
 


  Nieuws voor 2018
  Vrijwillige vuurwerkvrije zone? Vraag het aan!

  Deze jaarwisseling kunnen inwoners uit Borne, Hertme en Zenderen met elkaar afspreken om tijdens de jaarwisseling in hun buurt geen vuurwerk af te steken. Dit kan gaan om een straat, pleintje, speeltuin of stuk groen in de buurt. De gemeente stelt gratis weerbestendige bordjes beschikbaar waarmee bewoners het vrijwillige vuurwerkvrije gebied kunnen markeren (ophangen of achter een raam zetten). Op die locaties zijn er goede redenen om geen vuurwerk te laten knallen, bijvoorbeeld omdat er veel dieren zijn.

  In januari gaf het BornePanel bij een peiling aan dat een ruime meerderheid voor vuurwerkvrije zones is. Leerlingen van Twickel Borne gaven het idee om vrijwillige vuurwerkvrij zones in te richten: "Omdat het geen verbieden is, maar rekening houden met anderen en dat doe je uit respect.”
  Zij kwamen op ideeën als dierenparkjes, gezondheidscentra, begraafplaatsen en bij dierenartsen.
  Maar, …. omdat het ook vooral gaat om elkaar aanspreken op gedrag, is het idee dat mensen zelf een vrijwillige vuurwerkvrije zone aanvragen.
  Het weerbestendige bordje (ongeveer A4 formaat) is ontworpen door de leerlingen!


  Wil jij deze jaarwisseling ook een vrijwillige vuurwerkvrije buurt? Maak dan met minimaal 3 buren heldere afspraken over het niet afsteken van (knal)vuurwerk in je omgeving en zorg ervoor dat alle bewoners in het gebied het eens zijn met die afspraken.
  Markeer het gebied met de bordjes die je tot en met 20 december kunt aanvragen via veiligheid@borne.nl. Je krijgt bericht wanneer je de bordjes (maximaal 5 per aanvraag) bij de gemeente kunt ophalen.
  Hang de bordjes tussen 28 december en 2 januari op en vergeet ze niet na 2 januari weer weg te halen.

  De gemeente en politie kunnen de afspraken in deze vrijwillige vuurwerkvrije zones niet handhaven. De leerlingen van Twickel hebben naast het ontwerp van het bord daarom ook tips bedacht hoe je iemand kunt aanspreken die het bord negeert:
  Tip 1: Loop rustig naar de persoon toe die het vuurwerk aan het afsteken is.
  Tip 2: Probeer een emotionele reactie zoveel mogelijk te voorkomen; blijf rustig.
  Tip 3: Verwijs naar de bordjes die wijzen op de vrijwillige vuurwerkvrijezone.
  Tip 4: Als de persoon die het vuurwerk afsteekt niet weet waarom er een vrijwillige vuurwerkvrijezone in dit gebied is, leg het dan rustig uit.
  Tip 5: Vraag netjes of de persoon in kwestie wil stoppen met het afsteken van het vuurwerk.  
  Tip 6: Blijft de persoon in kwestie vuurwerk afsteken? Leg je bij de situatie neer en voorkom een escalatie.


  Landelijk Atelierweekend, ook in Borne, bij 2x Copier aan de Weerselosestraat 208

   
  Zie ook de pagina: Etalage in het winkelcentrum met meer info

  17 en 18 november 2018 is het atelier amper klaar, maar al van alles te zien.
   
  Anneke Copier-Vlaar en Henk Copier wonen net een jaar in de Stroom Esch en intussen is er al een mooi atelier gecreëerd. Dit weekend zijn hun schilderstukken en beeldhouwwerken tentoongesteld aan de Weerselosestraat 208
  7623DT Borne
  tel. 074-3492688
   


  Aanbod schilderijen. De opbrengst is voor het groene speelplein van het Prisma
   


  Een ouder van één van de kinderen van de basisschool het Prisma heeft samen met de kinderen schilderijen gemaakt.
  Ze heeft vervolgens twee schilderijen gemaakt als een compilatie van het werk van de kinderen.

  De meest blauwe is geschilderd luisterend naar klassieke en rock muziek. De andere luisterend naar jazz en reggae.
  De beide schilderijen zijn 60 x 80 cm groot en geschilderd in acryl en daarna vernist.
   
  Wie wil er een bod doen?
  Mail naar: leelooartstudio@gmail.com
   
  De opbrengst is voor het groene schoolplein dat dit jaar wordt aangelegd (zie lager op deze pagina).
   


  Boomkap aan het Blauwgras is begonnen op maandag 27 augustus 2018

  27 augustus 2018 is begonnen met de kap van de eikenbomen aan het Blauwgras.
  Eerder aangekondigd bij de sub pagina Groenbeleid.
  Na de kap zullen de plantgaten en trottoirs worden hersteld.
  Herplant volgt in december. Dan worden er valse christendoorns geplant, zoals o.a. aan het Buntgras stonden. Deze zijn tegelijkertijd ook gekapt. (zie daarover: Groenbeleid)
   


   
  Werkzaamheden in de Stroom Esch tijdens de hete zomer van 2018
   
   

   
  Het fiets en wandelpad in de tunnel worden gelijk gemaakt voor de scholieren uit het centrum.
   


  Voor automobilisten is de tunnel tot nader order afgesloten, maar fietsers mogen gebruik maken van één van de tunneldoorgangen.
   
  Voor de scholieren van de Eschschool uit het centrum worden bij 't Iemnschelf vier lokalen bijgebouwd.


  Het lokaal van peuterspeelzaal "Maja de Bij" is afgebroken om plaats te maken voor de vier  nieuwe lokalen en de nieuwe centrale hal. Zie ook Borne boeit. Op 7 augustus is de afbraak bijna klaar.
   
  Het fietspad van de Oude Weerseloseweg wordt gebruikt voor de aan en afvoer van de zeer grote bedrijfswagens.
   
  Daarvoor zijn speciaal de struiken en onderste takken van de bomen gesnoeid.
   
   

  Afbeelding invoegen

  Hooiland later geoogst met oog op biodiversiteit
   
  16 juni werd het veld langs het Reukgras, Blauwgras en de Pinksterbloem pas voor het eerst in 2018 gemaaid. Daarmee wil Staatsbosbeheer de teruggang van o.a. insecten (zoals ook vlinders!), vogels e.d. herstellen.
  Richard Blenke, die de grond pacht, heeft een overeenkomst met Staatsbosbeheer om niet eerder te maaien dan 15 juni. Dit jaar zal het veld alleen nog in september worden gemaaid. Dit weiland wordt ook niet meer bemest en er wordt geen vee meer geweid.
  Op deze wijze wordt dus de biodiversiteit vergroot.
  Door de gronden te verschralen krijgen andere (kruiden-) planten en dieren, met name insecten, meer overlevingskansen.
   
  Door het later maaien wordt ook jong wild niet verstoord, zoals reekalfjes en jonge hazen die ongezien in het gras liggen.
  De opbrengst aan hooi van dit veld wordt dan wel lager, maar deze boer wil graag zijn steentje bijdragen aan een duurzame ontwikkeling.
  De koeien zijn niet zo gediend van dit hooi, maar paarden wel.
  Staatsbosbeheer probeert boeren in Nederland hiervoor te interesseren en maakt hierbij gebruik van samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).
  Het wordt ook wel natuurinclusieve landbouw genoemd.
  Marjo Kouprie

  Afbeelding invoegen


  Spelen in het groen: Het groene schoolplein van Het Prisma!
  Het Prisma gaat voor groen!
  Al langer was er behoefte aan een verandering van het schoolplein, maar nu ligt er echt een concreet plan op tafel! Het plan is vormgegeven door een aantal ouders van de school, die zelf veel expertise hebben op dit gebied.
  Maar voordat zij met het ontwerp aan de gang gingen, hebben zij alle leerlingen van de school gevraagd om mee te denken: hoe speel je het liefst, wat wil je zeker terugzien op het plein, wat is jouw wens? De leerlingen zijn met prachtige ideeën gekomen en op basis daarvan is dit uiteindelijke ontwerp ontstaan.
   
  Afbeelding invoegen 
   
  Inmiddels heeft de gemeente zich over het plan gebogen en zijn we al bezig met het verzamelen van materialen. Steeds meer mensen die horen van het plan, zijn enthousiast en willen op verschillende manieren wel een bijdrage leveren aan de realisatie van het groene schoolplein!
  Zoals op het ontwerp te zien is, is rekening gehouden met voldoende speelmogelijkheid; daar is eigenlijk niets aan veranderd. Wat anders is, is dat er meer plekken komen die beweging stimuleren, de fantasie prikkelen of een educatief karakter hebben.
  Spelen in het groen: niet alleen voor de leerlingen van Het Prisma, maar voor alle kinderen in de wijk! En daarnaast zal de aanblik ook prettig zijn voor de bewoners van de wijk. Kortom, een prachtig visitekaartje, voor de school en voor de wijk!

  Sinds september 2017 ben ik directeur van Het Prisma. Wat een fijne plek om werkzaam te zijn! Vanaf het begin heb ik mij heel welkom gevoeld; vanwege de prettige sfeer en de betrokkenheid van collega’s, leerlingen en ouders. Het werken met kernreflectie levert hier een grote bijdrage aan: het leren kennen van elkaars kwaliteiten en talenten zorgt voor wederzijds begrip en een prettige omgang met elkaar. We zien leerlingen die nieuwsgierig zijn, willen weten, zich verwonderen… mooie kwaliteiten als basis voor ontwikkeling!

  Heeft u tips, wilt u op één of andere manier bijdragen aan het realiseren van het groene schoolplein, heeft u vragen of wilt u kennismaken?
  Kom gerust bij mij langs!

  Graag tot ziens!
  Annemiek van Oosten
  info@hetprismaborne.nl
  www.hetprismaborne.nl
    

  Buurtbusvereniging Weerselo e.o. ontvangt miljoenste passagier
   
  Op 10 april werd in de buurtbus, die al ruim 38 jaar naar Weerselo en verder rijdt, de 1 miljoenste passagier begroet.
  Deze buurtbus reed al door de Stroom Esch voordat die bestond! De eerste bewoner kreeg in november 1983 de sleutel van het eerste huis.
  Het openbaar vervoer per buurtbus was toen dus al geregeld sinds 1980. De bus reed toen over de Weerseloseweg, dat nu een fietspad is.
   
  Vanaf Weerselo rijdt deze buslijn 592 nu door als buslijn 599 naar Ootmarsum en daar kan men overstappen op de buurtbus naar Denekamp.
  Zo kwam het dat mevrouw Peters - Siers uit Denekamp als miljoenste passagier welkom werd geheten op de plaats waar zij uitstapte, namelijk Reutum. Zij reed al 19 jaar op dinsdag via Ootmarsum met de buurtbus mee om naar haar dochter te gaan.
  De vervoersmaatschappij Keolis, en de wethouders van de gemeenten Dinkelland, Tubbergen en Borne en het bestuur van de buurtbusvereniging Weerselo e.o. heetten haar welkom. Voor Borne was wethouder Mulder aanwezig. Waarna zij allen iets nuttigden op een terras in Reutum.

  Afbeelding invoegen

  Afbeelding invoegen

  Afbeelding invoegen

  Afbeelding invoegen

  Dank aan Ben Leushuis voor de foto's. 
   

  Nieuws voor 2017:

  Afbeelding invoegen

  De "Garagesale" was een succes ondanks kou en regen.
   
  Er deden veel bewoners mee, die hun garage hadden opengesteld met allerhande creatieve en nuttige artikelen.
  Er was ook best wat aanloop en zoals de initiatiefneemster, Esther Baart zei: "Het verhoogt de saamhorigheid in de Wanne".
  Een herhaling in het voorjaar zit er zeker in.
    Afbeelding invoegen
   
  Afbeelding invoegen

  Afbeelding invoegen

  Afbeelding invoegen
   
  Het was gezellig en er was veel te beleven. Wie even wilde opwarmen kon in de ontmoetingsruimte een kopje koffie met cake nemen.
   
  Afbeelding invoegen

  Afbeelding invoegen

  Afbeelding invoegen
  Meer foto's in groot formaat te zien in het fotoalbum "Garagesale november 2017"


  Veel te beleven tijdens
  Open dag melkveebedrijf
  vlak bij de Stroom Esch
   
  De familie Blenke stelde Tweede Paasdag (17 april) haar melkveebedrijf aan de Weteringdwarsweg in Hertme open voor bezoek.
  Dit deden ze in het kader van de AH buitendagen.
  Er kwamen wel 1500 mensen, die het bedrijf eens van binnen wilden bekijken.
  Het is uitgerust met een duurzame, energie neutrale, stal en maximaal koecomfort.
  Ook vanuit de Stroom Esch kwam men al vroeg aangewandeld.

  Afbeelding invoegen
  Er was voor kinderen veel te beleven, bij de pasgeboren kalfjes, maar ook de koeien konden een extra hapje strovoer van de kinderen krijgen.
  Zo konden kinderen eens bekijken waar die melk uit de pakken in de supermarkt nu eigenlijk vandaan komt.
  Verder konden kinderen zich vermaken op een springkussen, knutselen en na een speurtocht door de gebouwen was er veel lekkers, ook voor de vaders, moeders, opa's, oma's en andere belangstellenden.
  Een geslaagde (voor de boer en boerin wel vermoeiende) dag, die hopelijk nog eens herhaald wordt.
  Info en foto's van fam. Blenke en Diana Maatjes.
   
  Afbeelding invoegen

  Afbeelding invoegen

  Afbeelding invoegen  Nieuwe cursus voor jonge mantelzorgers, doe je mee?

  Afbeelding invoegen
   
  Wie ben jij, wat vind je leuk en waar ben jij goed in? Wat is er aan de hand met je vader of moeder en wat merk jij daar van?
  Verschillende vragen die voorbij zullen komen tijdens de kivacursus. Een nieuwe cursus gegeven door consulenten JMZ van SIZ Twente.
  Wellicht kent u SIZ Twente van de ontspanningsactiviteiten en de brussencursus voor kinderen met broer of zus met een ziekte of beperking.
  Vanwege de enthousiaste reacties naar aanleiding van de brussencursus, heeft SIZ Twente nu ook een kivacursus ontwikkeld. Deze cursus is voor kinderen met een vader of moeder met een ziekte of beperking.

  De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten waarin uitwisseling en gezelligheid centraal staan.
  Er wordt veel gelachen, geknutseld en er worden spelletjes gedaan. Ondertussen komen er allerlei thema’s voorbij. Zoals leuke dingen doen, eigen wensen en behoeftes, emoties en grenzen aangeven.
  Groei jij op als jonge mantelzorger? Dan herken je vast een hoop!

  De kivacursus voor de leeftijdsgroep 9 t/m 12 wordt doordeweekst na schooltijd gegeven. De cursus voor de leeftijdgroep 12 t/m 16 vindt plaats in de avonduren.
  De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten voor kinderen, waarvan één samen met de ouder(s). Daarnaast is er een ouderbijeenkomst.
  Jonge mantelzorgers uit de gemeenten Hengelo, Enschede, Almelo, Haaksbergen, Borne, Tubbergen en Dinkelland kunnen aan deze cursus deelnemen.
  Voorafgaand aan de cursus vindt er een intakegesprek plaats waar wederzijdse verwachtingen worden afgestemd. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden.

  De eerste cursus zal na de meivakantie van 2017 in Hengelo van start gaan.
  Wil je graag meer weten, of wil je een kind aanmelden? 
  Dit kan via cursussenjmz@siztwente.nl of 085 7731720
  Meer informatie over ons aanbod is te vinden op www.siztwente-jmz.com
   

  Zaterdag 7 januari was er OPEN HUIS in het atelier van Patrick Josso in de De Hooiberg
   
  Tijdens het Nazomerfestival heb je wellicht een enorme haas op het terrein van de Hooiberg zien staan.
  Dit is er een uit zijn serie grote beelden die hij gemaakt heeft. Patrick Josso heeft ook het ontwerp gemaakt voor de vindplaats van Boris (zie: weblog Mammoet Boris). Hij wil nu, wanneer er belangstelling is, enkele cursussen gaan geven. Boetseren en andere manieren van vormgeven.

  (Het liefst heeft hij mensen die beweren dat ze niet kunnen tekenen of beeldhouwen)
   
  Afbeelding invoegen

  Afbeelding invoegen

  Afbeelding invoegen
   
  Patrick heeft ook een kinderboek gemaakt dat gaat over het feestvarken. Het zat zaterdag bij de voordeur.
   
  Neem ook eens een kijkje in het atelier. Het atelier is aan de meest linkerkant van de Hooiberg.
   


  Afbeelding invoegen
  Afbeelding invoegen

  Afbeelding invoegen

  Afbeelding invoegen
   

  Nieuws in 2016:
   
  Watermachientje bestaat 100 jaar
   
  Afbeelding invoegen
   

  Dat werd gevierd tijdens Open Monumentendag op 10 september 2016
   
  De Club van 100, de vrienden van het Spanjaard gemaal, vierden de 100ste verjaardag van het gemaal èn gebruikten die gelegenheid om leden te werven, die mee wilden betalen aan het eerherstel van het gemaal.
  Afbeelding invoegen
    Afbeelding invoegen
  Afbeelding invoegen

   
  Afbeelding invoegen

  Er was veel belangstelling voor de plannen die Peter Welles uiteen zette.
  De bedoeling is om:
  • Het gebouw te restaureren
  • Het gebouw in te richten als info/expositieruimte
  • De vijvers met aanplant er om heen op te knappen
  Zie hier voor nog meer foto's
  Lees meer hierover op de facebookpagina van de vrienden van het Spanjaard gemaal.
  Daar leest u waarnaar u een bijdrage kunt overmaken.


  Jonge dieren bij boer Bennie
  Bij de familie Broekhuis zijn meerdere dieren geboren het afgelopen half jaar. De alpaca's, de damherten en ook de kangoeroe's hebben jongen gekregen.
   
  Afbeelding invoegen

  Afbeelding invoegen

  Afbeelding invoegen
   
  Neem een kijkje aan de Hedeveldsweg, of de Hedeveldsdwarsweg van af waar je de beestjes kunt zien.
   

  Hulp in een gevaarlijke situatie:     "Blijft de verkeersbrigadier bestaan in de Stroom Esch??? ...
   
  Afbeelding invoegen

  Vrachtauto’s, busjes, personenauto’s, scooters, het raast allemaal voorbij over de Weerselosestraat en daartussendoor moeten leerlingen van de basisscholen dan oversteken. Voor een volwassene al moeilijk, voor speelse kinderen, die vaak meer oog hebben voor elkaar dan voor het verkeer: een ongelofelijke opgave.
  Toch moeten ze die opgave twee keer per dag maken en goed natuurlijk.

  Verkeersbrigadiers
  Al jarenlang is er vanuit ’t Iemnschelf een groep ouders die zich inzetten voor het veilig oversteken van de Weerselosestraat. Ze staan met een oranje hes en een stopbord aan de kant, om kinderen tegen te houden tot het overstekken veilig kan en daarna midden op de weg, om kinderen veilig over te laten steken.
  Zou dat niet meer kunnen doorgaan??
  Dit jaar zijn er nog voldoende ouders die gezamenlijk zorgen voor het veilig oversteken van de leerlingen, maar dat dreigt volgend jaar problematisch te worden, mogelijk te stoppen.
  Een aantal ouders stopt komend jaar met verkeersbrigadier zijn.
  Er zijn nog niet voldoende opvolgers gevonden voor een sluitend schema: dagelijks tweemaal, want vóór en na school, één ouder bij het oversteekpunt zetten, samen met een leerling van groep 8.

  Wat doet een verkeersbrigadier
  Een verkeersbrigadier gaat vóór het begin of einde van de schooldag naar de school, om daar zijn of haar brigadier-spullen en "buddy” uit groep 8 op te halen.
  Daarna staan ze met hun tweeën een dik kwartier aan de Weerselosestraat, bij de oversteek Herderstasje-Kamgras.
  Het is zaak dat ze samen kijken of oversteek veilig is. Tot dan kunnen de verkeersbrigadiers aan beide zijden van de straat de kinderen maar ook ouders beletten over te steken.
  Op het juiste moment gaat het stopbord omhoog en kunnen de verkeersbrigadiers verkeer, dat onverhoopt toch nog aankomt, tegenhouden zodat de leerlingen veilig kunnen oversteken.
  (ik stond er op een ochtend bij: binnen vijf minuten kwamen zo’n vijftig voertuigen langs)

  Afbeelding invoegen
   
  Michael en Linda Baas, verkeersbrigadiers:
  "We kregen een introductieles van een klein uur, oa. over het inschatten van de snelheden van naderende voertuigen, over situaties die je kunt tegenkomen.
  Maar ook over de communicatie met de brigadier aan de overkant.
  Daarna mochten we brigadier zijn: bevoegd om het stopteken te geven, verzekerd tegen schade door de werkzaamheden.
  We mogen ook nummers noteren van doorrijdende auto’s en die doorgeven aan de politie.
  Het is meestal leuk werk, waar ouders waardering voor hebben. Tja, soms regent het en een paraplu is lastig als je het stopbord moet ophouden.
  Eens per week hebben wij één beurt, samen met een leerling uit groep 8, die dat die hele week doet.
  Dat betekent dus een groep van minimaal 9 volwassenen.
  Een grotere groep betekent makkelijker invallen als toevallig een lid van de groep niet kan komen, door ziekte, of iets anders. Er is een groeps-app waardoor berichtjes gemakkelijk kunnen worden doorgegeven.”

  Afbeelding invoegen

  Welke tijden gelden volgend schooljaar?
  In principe staan de ouders, of grootouders, er per week één maal gedurende het hele schooljaar.
  Regenboog en Iemnschelf beginnen ‘s morgens om half negen. Dat betekent voor de verkeersbrigadiers: aan de weg van ongeveer 10 over acht tot half negen.
  ’s Middags stopt de Regenboog om twee uur en ’t Iemnschelf om kwart over twee.
  Als de brigadier voor leerlingen van beide scholen wil helpen met oversteken, zou dat betekenen van ongeveer twee uur tot vijf over half drie.

  Dit moet volgend jaar weer doorgaan
  Ieder jaar wordt het verkeer over de Weerselosestraat drukker, dus ook het oversteken naar en vanuit de scholen over die drukke Weerselosestraat.
  Dus, ouders, grootouders, is ergens een half uur per week in te plannen om verkeersbrigadier te zijn?
  Uw eigen kinderen of kleinkinderen, maar ook die van een ander zullen u er dankbaar voor zijn. Dat lijkt me toch prachtig.
  Voor Michael Baas was het een kwestie van binding met de school van zijn kind. "We zijn er op de wereld om mekaar, om mekaar, te hellepen nietwaar!”
  Laat de kinderen niet in de steek en ga helpen vóór er ongelukken gebeuren!

  U kunt contact opnemen met:
  - de school
  - of één van de verkeersbrigadiers
  - of Miranda Baars; tel: 2661449
  - of Francis Hampsink; tel: 06 21 22 60340
  Jan Blom
   

  Voorjaarsmarkt
   
   
  Op 13 april was er bij basisschool de Regenboog  volop activiteit.
  Kinderen konden zich vermaken met verschillende doe-kussens, ze konden geschminkt worden en er was van alles te eten en te drinken.
   
   
  Ouders konden vooraf bestelde planten ophalen.
   
  Er was erg veel belangstelling voor.
   
  De opbrengst gaat naar de rolstoelbus voor Teun en speelmateriaal voor de school. 
   

  Afbeelding invoegen
   
  Afbeelding invoegen

  Afbeelding invoegen

  Afbeelding invoegen
   

   
  Afbeelding invoegen

  12 februari 2016 Vrijwilligersavond in de Wanne
   
  Vrijdagavond heeft het bestuur van de wijkvereniging de vrijwilligers die op de een of andere wijze deelnemen aan activiteiten van de wijkvereniging onder het genot van een hapje en een drankje bedankt voor hun inzet.
  Alle aanwezigen hebben zich voorgesteld en aangegeven bij welke activiteit(en) men actief is.
  Er was een mooie fotoreportage te zien van de vele activiteiten die vorig jaar hebben plaatsgevonden.
   
  Naast koffie met wat lekkers was er een tafel met hapjes en natuurlijk ontbraken de drankjes ook niet.
  Dit jaar is voor het eerst gekozen voor een gezellige avond met de vrijwilligers. Gezien de vele zeer positieve reacties zullen we dit volgend jaar op soortgelijke wijze herhalen.
    Afbeelding invoegen