Nieuws 2018

Vrijwillige vuurwerkvrije zone? Vraag het aan!

Deze jaarwisseling kunnen inwoners uit Borne, Hertme en Zenderen met elkaar afspreken om tijdens de jaarwisseling in hun buurt geen vuurwerk af te steken. Dit kan gaan om een straat, pleintje, speeltuin of stuk groen in de buurt. De gemeente stelt gratis weerbestendige bordjes beschikbaar waarmee bewoners het vrijwillige vuurwerkvrije gebied kunnen markeren (ophangen of achter een raam zetten). Op die locaties zijn er goede redenen om geen vuurwerk te laten knallen, bijvoorbeeld omdat er veel dieren zijn.

In januari gaf het BornePanel bij een peiling aan dat een ruime meerderheid voor vuurwerkvrije zones is. Leerlingen van Twickel Borne gaven het idee om vrijwillige vuurwerkvrij zones in te richten: "Omdat het geen verbieden is, maar rekening houden met anderen en dat doe je uit respect.”
Zij kwamen op ideeën als dierenparkjes, gezondheidscentra, begraafplaatsen en bij dierenartsen.
Maar, …. omdat het ook vooral gaat om elkaar aanspreken op gedrag, is het idee dat mensen zelf een vrijwillige vuurwerkvrije zone aanvragen.
Het weerbestendige bordje (ongeveer A4 formaat) is ontworpen door de leerlingen! 


Wil jij deze jaarwisseling ook een vrijwillige vuurwerkvrije buurt? Maak dan met minimaal 3 buren heldere afspraken over het niet afsteken van (knal)vuurwerk in je omgeving en zorg ervoor dat alle bewoners in het gebied het eens zijn met die afspraken. 
Markeer het gebied met de bordjes die je tot en met 20 december kunt aanvragen via veiligheid@borne.nl. Je krijgt bericht wanneer je de bordjes (maximaal 5 per aanvraag) bij de gemeente kunt ophalen. 
Hang de bordjes tussen 28 december en 2 januari op en vergeet ze niet na 2 januari weer weg te halen. 

De gemeente en politie kunnen de afspraken in deze vrijwillige vuurwerkvrije zones niet handhaven. De leerlingen van Twickel hebben naast het ontwerp van het bord daarom ook tips bedacht hoe je iemand kunt aanspreken die het bord negeert:
Tip 1: Loop rustig naar de persoon toe die het vuurwerk aan het afsteken is.
Tip 2: Probeer een emotionele reactie zoveel mogelijk te voorkomen; blijf rustig.
Tip 3: Verwijs naar de bordjes die wijzen op de vrijwillige vuurwerkvrijezone.
Tip 4: Als de persoon die het vuurwerk afsteekt niet weet waarom er een vrijwillige vuurwerkvrijezone in dit gebied is, leg het dan rustig uit.
Tip 5: Vraag netjes of de persoon in kwestie wil stoppen met het afsteken van het vuurwerk.  
Tip 6: Blijft de persoon in kwestie vuurwerk afsteken? Leg je bij de situatie neer en voorkom een escalatie.


Landelijk Atelierweekend, ook in Borne, bij 2x Copier aan de Weerselosestraat 208

 
Zie ook de pagina: Etalage in het winkelcentrum met meer info

17 en 18 november 2018 is het atelier amper klaar, maar al van alles te zien.
 
Anneke Copier-Vlaar en Henk Copier wonen net een jaar in de Stroom Esch en intussen is er al een mooi atelier gecreëerd. Dit weekend zijn hun schilderstukken en beeldhouwwerken tentoongesteld aan de Weerselosestraat 208
7623DT Borne
tel. 074-3492688
 


Aanbod schilderijen. De opbrengst is voor het groene speelplein van het Prisma
 


Een ouder van één van de kinderen van de basisschool het Prisma heeft samen met de kinderen schilderijen gemaakt.
Ze heeft vervolgens twee schilderijen gemaakt als een compilatie van het werk van de kinderen.

De meest blauwe is geschilderd luisterend naar klassieke en rock muziek. De andere luisterend naar jazz en reggae. 
De beide schilderijen zijn 60 x 80 cm groot en geschilderd in acryl en daarna vernist.
 
Wie wil er een bod doen? 
Mail naar: leelooartstudio@gmail.com
 
De opbrengst is voor het groene schoolplein dat dit jaar wordt aangelegd (zie lager op deze pagina).
 


Boomkap aan het Blauwgras is begonnen op maandag 27 augustus 2018

27 augustus 2018 is begonnen met de kap van de eikenbomen aan het Blauwgras.
Eerder aangekondigd bij de sub pagina Groenbeleid.
Na de kap zullen de plantgaten en trottoirs worden hersteld.
Herplant volgt in december. Dan worden er valse christendoorns geplant, zoals o.a. aan het Buntgras stonden. Deze zijn tegelijkertijd ook gekapt. (zie daarover: Groenbeleid)
 


 
Werkzaamheden in de Stroom Esch tijdens de hete zomer van 2018
 
 

 
Het fiets en wandelpad in de tunnel worden gelijk gemaakt voor de scholieren uit het centrum.
 


Voor automobilisten is de tunnel tot nader order afgesloten, maar fietsers mogen gebruik maken van één van de tunneldoorgangen.
 
Voor de scholieren van de Eschschool uit het centrum worden bij 't Iemnschelf vier lokalen bijgebouwd.


Het lokaal van peuterspeelzaal "Maja de Bij" is afgebroken om plaats te maken voor de vier  nieuwe lokalen en de nieuwe centrale hal. Zie ook Borne boeit. Op 7 augustus is de afbraak bijna klaar.
 
Het fietspad van de Oude Weerseloseweg wordt gebruikt voor de aan en afvoer van de zeer grote bedrijfswagens.
 
Daarvoor zijn speciaal de struiken en onderste takken van de bomen gesnoeid.
 
 

Afbeelding invoegen

Hooiland later geoogst met oog op biodiversiteit
 
16 juni werd het veld langs het Reukgras, Blauwgras en de Pinksterbloem pas voor het eerst in 2018 gemaaid. Daarmee wil Staatsbosbeheer de teruggang van o.a. insecten (zoals ook vlinders!), vogels e.d. herstellen.
Richard Blenke, die de grond pacht, heeft een overeenkomst met Staatsbosbeheer om niet eerder te maaien dan 15 juni. Dit jaar zal het veld alleen nog in september worden gemaaid. Dit weiland wordt ook niet meer bemest en er wordt geen vee meer geweid.
Op deze wijze wordt dus de biodiversiteit vergroot.
Door de gronden te verschralen krijgen andere (kruiden-) planten en dieren, met name insecten, meer overlevingskansen.
 
Door het later maaien wordt ook jong wild niet verstoord, zoals reekalfjes en jonge hazen die ongezien in het gras liggen.
De opbrengst aan hooi van dit veld wordt dan wel lager, maar deze boer wil graag zijn steentje bijdragen aan een duurzame ontwikkeling.
De koeien zijn niet zo gediend van dit hooi, maar paarden wel.
Staatsbosbeheer probeert boeren in Nederland hiervoor te interesseren en maakt hierbij gebruik van samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).
Het wordt ook wel natuurinclusieve landbouw genoemd.
Marjo Kouprie

Afbeelding invoegen


Spelen in het groen: Het groene schoolplein van Het Prisma!
Het Prisma gaat voor groen!
Al langer was er behoefte aan een verandering van het schoolplein, maar nu ligt er echt een concreet plan op tafel! Het plan is vormgegeven door een aantal ouders van de school, die zelf veel expertise hebben op dit gebied.
Maar voordat zij met het ontwerp aan de gang gingen, hebben zij alle leerlingen van de school gevraagd om mee te denken: hoe speel je het liefst, wat wil je zeker terugzien op het plein, wat is jouw wens? De leerlingen zijn met prachtige ideeën gekomen en op basis daarvan is dit uiteindelijke ontwerp ontstaan.
 
Afbeelding invoegen 
 
Inmiddels heeft de gemeente zich over het plan gebogen en zijn we al bezig met het verzamelen van materialen. Steeds meer mensen die horen van het plan, zijn enthousiast en willen op verschillende manieren wel een bijdrage leveren aan de realisatie van het groene schoolplein!
Zoals op het ontwerp te zien is, is rekening gehouden met voldoende speelmogelijkheid; daar is eigenlijk niets aan veranderd. Wat anders is, is dat er meer plekken komen die beweging stimuleren, de fantasie prikkelen of een educatief karakter hebben.
Spelen in het groen: niet alleen voor de leerlingen van Het Prisma, maar voor alle kinderen in de wijk! En daarnaast zal de aanblik ook prettig zijn voor de bewoners van de wijk. Kortom, een prachtig visitekaartje, voor de school en voor de wijk!

Sinds september 2017 ben ik directeur van Het Prisma. Wat een fijne plek om werkzaam te zijn! Vanaf het begin heb ik mij heel welkom gevoeld; vanwege de prettige sfeer en de betrokkenheid van collega’s, leerlingen en ouders. Het werken met kernreflectie levert hier een grote bijdrage aan: het leren kennen van elkaars kwaliteiten en talenten zorgt voor wederzijds begrip en een prettige omgang met elkaar. We zien leerlingen die nieuwsgierig zijn, willen weten, zich verwonderen… mooie kwaliteiten als basis voor ontwikkeling!

Heeft u tips, wilt u op één of andere manier bijdragen aan het realiseren van het groene schoolplein, heeft u vragen of wilt u kennismaken?
Kom gerust bij mij langs!

Graag tot ziens!
Annemiek van Oosten
info@hetprismaborne.nl
www.hetprismaborne.nl
   

Buurtbusvereniging Weerselo e.o. ontvangt miljoenste passagier
 
Op 10 april werd in de buurtbus, die al ruim 38 jaar naar Weerselo en verder rijdt, de 1 miljoenste passagier begroet.
Deze buurtbus reed al door de Stroom Esch voordat die bestond! De eerste bewoner kreeg in november 1983 de sleutel van het eerste huis.
Het openbaar vervoer per buurtbus was toen dus al geregeld sinds 1980. De bus reed toen over de Weerseloseweg, dat nu een fietspad is.
 
Vanaf Weerselo rijdt deze buslijn 592 nu door als buslijn 599 naar Ootmarsum en daar kan men overstappen op de buurtbus naar Denekamp.
Zo kwam het dat mevrouw Peters - Siers uit Denekamp als miljoenste passagier welkom werd geheten op de plaats waar zij uitstapte, namelijk Reutum. Zij reed al 19 jaar op dinsdag via Ootmarsum met de buurtbus mee om naar haar dochter te gaan.
De vervoersmaatschappij Keolis, en de wethouders van de gemeenten Dinkelland, Tubbergen en Borne en het bestuur van de buurtbusvereniging Weerselo e.o. heetten haar welkom. Voor Borne was wethouder Mulder aanwezig. Waarna zij allen iets nuttigden op een terras in Reutum.

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Dank aan Ben Leushuis voor de foto's.