Adressen wijkvereniging Stroomesch


Bestuursleden

Afbeelding invoegen

Voorzitter
Frans Edelijn

Blauwgras 69
 
2663242
 
Mail via: Contact


Afbeelding invoegen

Secretaris
Gea van Vegchel-de Zoete

Weerselosestraat 275
 
8510957
 
Mail via: Contact


Afbeelding invoegen

Penningmeester
Harry ten Berge

Helmgras 16
 
2665710

Afbeelding invoegen    
Ledenadministratie
Teun van Mechelen

Struisgras 38
2666327 
 
Mail naar:

Afbeelding invoegen

Margot Krikke
 
 
Blauwgras 46
 
8527954

Afbeelding invoegen

Bert Völkers
 
 
Dorsmolen 15
 
2669413
Afbeelding invoegen

Lia Beunders
 
 
Struisgras 24
 
Mobiel: 10498821
 


Afbeelding invoegen

Monica Dost

 
Helmgras 18
 
2668969
 
 


Afbeelding invoegen

Henk Beltman
 
 
Reukgras 10
 
2666709


Wijkkrant en website
 
Afbeelding invoegen

Advertenties en bezorging
Henri  Zuidberg
 
Erve Jenneboer 57
 
2669905
 
Mail via: Contact

Afbeelding invoegen

Kopij wijkkrant inleveren bij: Francis Hampsink
 
Hoefblad 32
 
Mobiel: 21226040
 
Mail via: Contact


Afbeelding invoegen

Webbeheerder
Marjo Kouprie
 
Pinksterbloem 4
 
2667493
 
Mail naar: Webbeheer