Vergaderrooster en Agenda

Openbare bestuursvergaderingen vinden plaats van 19.30 tot 21.30 uur.
in de ontmoetingsruimte van de Wanne no 8, te bereiken via de binnenplaats.
 
De notulen verschijnen op de pagina: Notulen bestuursvergadering
De agenda komt ongeveer een week van tevoren op de website te staan.

Afbeelding invoegen
Vergaderrooster voor 2020 :
  • 24 maart ALV
  • 21 april
  • 19 mei

     

UITNODIGING

 
Openbare bestuursvergadering
Op dinsdag 21 april 2020
Begin 19.30 uur
Agenda : 
 

1. Opening
2. Notulen d.d. 11 februari 2020
3. Binnengekomen post / verzoeken / mededelingen
4. Website – update en ontwikkelingen (Rob)
5. ....
6. Wijkkrant – notulen redactievergadering (Frans)
7. ....
8. Jaarvergadering dd 24 maart 2020
              a. Mutaties bestuur
9. Wijkplan – update  (Frans/Teun/Gea)
10. WVTTK en rondvraag
12. Sluiting