Vergaderrooster en Agenda

Openbare bestuursvergaderingen vinden plaats van 19.30 tot 21.30 uur.
in de ontmoetingsruimte van de Wanne no 8, te bereiken via de binnenplaats.
 
De notulen verschijnen op de pagina: Notulen bestuursvergadering
De agenda komt ongeveer een week van tevoren op de website te staan.

Afbeelding invoegen
Vergaderrooster voor 2018 :
 • 15 januari
 • 12 februari
 • 19 maart: Algemene ledenvergadering
 •   9 april
 • 28 mei
 • 18 juni
 • 17 september
 • 15 oktober
 • 19 november
 • 10 december

     

UITNODIGING

 
Openbare bestuursvergadering
Op dinsdag 15 januari 2019
Begin 19.30 uur
Agenda : 
 1. Opening
 2. Notulen 11 december 2018.pdf
 3. Binnengekomen post / verzoeken / mededelingen
 4. Repair Café (uitkomsten overleg 22 december)
 5. Evaluatie ontmoetingslunch (Frans)
 6. AVG document en tekst website _ update (Henk)
 7. Werkgroep Nieuwjaarsduik –evaluatie (Frans)
 8. Vaststellen jaarkalender
 9. Jaarvergadering – hoe /wat (allen)
 10. Sportschool Dorsmolen – update (Frans)
 11. Contract Welbions _ mbt gebruik zaaltje (Teun / Henk)
 12. Dorpsraad Hertme – uitnodigen (Frans)
 13. Gesprek met Marjo mbt website – update (Frans/Gea)
 14. WVTTK en Rondvraag
 15. Sluiting