Vergaderrooster en Agenda

Openbare bestuursvergaderingen vinden plaats van 19.30 tot 21.30 uur.
in de ontmoetingsruimte van de Wanne no 8, te bereiken via de binnenplaats.
 
De notulen verschijnen op de pagina: Notulen bestuursvergadering
De agenda komt ongeveer een week van tevoren op de website te staan.

Afbeelding invoegen
Vergaderrooster voor 2018 :
 • 16 januari
 • 20 februari
 • 20 maart: Algemene ledenvergadering
 • 17 april
 • 15 mei
 • 26 juni
 • 18 september
 • 16 oktober
 • 20 november
 • 11 december

     

UITNODIGING

 
Openbare bestuursvergadering
Op dinsdag 20 november 2018
Begin 19.30 uur
Agenda : 
 1. Opening
 2. Notulen 16 oktober 2018.pdf
 3. Binnengekomen post / verzoeken / mededelingen
 4. Veiligheid en leefbaarheid in de wijk, betrokkenheid bij de wijk, kennis en ervaring delen (Marijke Adams met bestuur)
 5. AVG document voorbeeld van Marijke  voorstel om in klein comité te bespreken, later in bestuur (Frans/Marijke)
 6. Bijeenkomst ‘De boer op’ (in basisschool Sprankel) – update (Frans/Marijke)
 7. Werkgroep Kerstboomverbranding – update (Mike?)
 8. Werkgroep Nieuwjaarsduik – update (Frans)
 9. Jaarkalender 2019 – data bespreken (Frans/Gea)
 10. Attentie vrijwilligers – opties bespreken (Monica/Frans)
 11. Overleg Welbions en Wijkkracht 21 november – update (Frans)
 12. Herplant bomen Blauwgras en Stroomeschlaan vervroegd
 13. Ledenwerving – update
 14. Inschrijving KvK ouderenvereniging uitschrijven en actualiseren bestuursleden (Teun)
 15. Tunnel fotopanelen en verlichting  update (Frans)
 16. Creatief Café in zaaltje de Wanne – update (Frans)
 17. WVTTK en rondvraag
 18. Sluiting
 
 Zie verder: Jaarkalender 2018.pdf