Vergaderrooster en Agenda

Openbare bestuursvergaderingen vinden plaats van 19.30 tot 21.30 uur.
in de ontmoetingsruimte van de Wanne no 8, te bereiken via de binnenplaats.
 
De notulen verschijnen op de pagina: Notulen bestuursvergadering
De agenda komt ongeveer een week van tevoren op de website te staan.

Afbeelding invoegen
Vergaderrooster voor 2018 :
 • 15 januari
 • 12 februari
 • 19 maart: Algemene ledenvergadering
 •   9 april
 • 28 mei
 • 18 juni
 • 17 september
 • 15 oktober
 • 19 november
 • 10 december

     

UITNODIGING

 
Openbare bestuursvergadering
Op dinsdag 12 februari 2019
Begin 19.30 uur
Agenda : 
 1. Opening
 2. Notulen 15 januari 2019_1.pdf
 3. Binnengekomen post / verzoeken / mededelingen
 4. AVG document en tekst website _ update (Henk)
 5. Contract Welbions _ mbt gebruik zaaltje (Teun / Henk)
 6. Jaarplanning – accorderen / vasstellen (allen)
 7. Jaarvergadering – agenda doorspreken (allen)
 8. Overleg gemeente + bewoners mbt herinrichting groen langs Oude Weerseloseweg (fietspad) – update (Frans)
 9. Varkensstal _ laatste ontwikkelingen (Frans)
 10. Website _ voortgang /update (Frans)
 11. WVTTK en Rondvraag
 12. Sluiting