Vergaderrooster en Agenda

Openbare bestuursvergaderingen vinden plaats van 19.30 tot 21.30 uur.
in de ontmoetingsruimte van de Wanne no 8, te bereiken via de binnenplaats.
 
De notulen verschijnen op de pagina: Notulen bestuursvergadering
De agenda komt ongeveer een week van tevoren op de website te staan.

Afbeelding invoegen
Vergaderrooster voor 2019 :
 • 15 januari
 • 12 februari
 • 19 maart: Algemene ledenvergadering
 •   9 april
 • 28 mei
 • 18 juni -> 9 juli
 • 17 september -> 24 september
 • 15 oktober
 • 19 november -> 26 november
 • 10 december

     

UITNODIGING

 
Openbare bestuursvergadering
Op dinsdag 26 november 2019 (een week later i.v.m. plafondvernieuwing)
Begin 19.30 uur
Agenda : 
 1. Opening
 2. Binnengekomen post / verzoeken / mededelingen
 3. Notulen 15 oktober 2019.pdf 

 4. Rest volgt later

 5. WVTTK en Rondvraag
 6. Sluiting