Vergaderrooster en Agenda

Openbare bestuursvergaderingen vinden plaats van 19.30 tot 21.30 uur.
in de ontmoetingsruimte van de Wanne no 8, te bereiken via de binnenplaats.
 
De notulen verschijnen op de pagina: Notulen bestuursvergadering
De agenda komt ongeveer een week van tevoren op de website te staan.

Afbeelding invoegen
Vergaderrooster voor 2020 :
 • 14 januari
 • 11 februari
 • Verdere planning voor de rest van het jaar volgt later

     

UITNODIGING

 
Openbare bestuursvergadering
Op dinsdag 14 januari 2020
Begin 19.30 uur
Agenda : 
  1.    Opening
  2.    Introductie potentiële bestuursleden (Rob Scargo, Reiny Klaassen en Christina Grohmoller)
  3.    Notulen 26 november 2019.pdf
  4.    Binnengekomen post / verzoeken / mededelingen
  5.    Overleg met gemeente en bureau BEFLEX mbt woonwagenlocaties (Frans)
  6.    Milieupas voor de Wanne, aanvraag (Frans)
  7.    Website - overdracht website + vervolg (Henk)
  8.    Digitale portaal
  a.    Overleg met Michel Kotteman, Marijke Adams en Miranda Mulder mbt afwijzing subsidie wijkplein (Frans)
  b.    Vervolgstappen (Frans)
  9.    Jaarplanning 2020 (Frans/Gea)
  10.  Wijkplan (Frans/Teun/Gea)
  11.  Creatief café, bergruimte – update (Frans)
  12.  Tunnel, schoonmaak panelen – update (Frans)
  13.  WVTTK en rondvraag
  14.  Sluiting