Vergaderrooster en Agenda

Openbare bestuursvergaderingen vinden plaats van 19.30 tot 21.30 uur
in de ontmoetingsruimte van de Wanne no 8, te bereiken via de binnenplaats.
 
De notulen verschijnen op de pagina: Notulen bestuursvergadering
De agenda komt ongeveer een week van tevoren op de website te staan.

Afbeelding invoegen
Vergaderrooster voor 2018 :
 • 16 januari
 • 20 februari
 • 20 maart: Algemene ledenvergadering
 • 17 april
 • 15 mei
 • 19 juni
 • 18 september
 • 16 oktober
 • 20 november
 • 11 december

      UITNODIGING

 
Openbare bestuursvergadering
Op dinsdag 20 februari 2018
Begin 19.30 uur 
Agenda : 
 1. Opening
 2. Notulen 16 januari 2018.pdf
 3. Binnengekomen post / verzoeken / mededelingen
 4. Activiteit eieren zoeken (Pasen) _ update (Justine)
 5. Agenda jaarvergadering dd 20 maart a.s. (Frans/Gea)
 6. Concept jaarverslag secretaris tbv jaarvergadering (Gea)
 7. Concept jaarverslag penningmeester tbv jaarvergadering (Harry)
 8. Gebruik ontmoetingsruimte _ verslag gesprek met Welbions (Frans)
 9. Ontwikkelingen Varkensstal - update (Frans)
 10. Snelheid Blauwgras: 30km borden geen effect.
 11. Bomen verwijdering Blauwgras en Stroomeschlaan (bijeenkomsten)
 12. Losloopgebieden hondenbeleid – update (Frans)
 13. Rondvraag
 14. Sluiting
 
 Zie verder: Jaarkalender 2018.pdf