Vergaderrooster en Agenda

Openbare bestuursvergaderingen vinden plaats van 19.30 tot 21.30 uur
in de ontmoetingsruimte van de Wanne no 8, te bereiken via de binnenplaats.
 
De notulen verschijnen op de pagina: Notulen bestuursvergadering
De agenda komt ongeveer een week van tevoren op de website te staan.

Afbeelding invoegen
Vergaderrooster voor 2017 :
 • 17 januari
 • 21 februari
 • 21 maart  Jaarvergadering
 • 18 april
 • 16 mei
 • 27 juni -> 4 juli
 • 19 september
 • 17 oktober
 • 21 november
 • 12 december

      UITNODIGING

 
Openbare bestuursvergadering
Op dinsdag 12 december 2017
Begin 19.30 uur 
Agenda : 
 1. Opening
 2. Notulen 21 november 2017.pdf
 3. Binnengekomen post / verzoeken / mededelingen
 4. Jaarplanning 2018 _ concept
 5. Sfeerpanelen tunnelbak - Subsidie en eigen bijdragen / gesprek met gemeente (Frans)
 6. Gebruik ontmoetingsruimte _ verslag gesprek met Welbions (Frans)
 7. Ontwikkelingen Varkensstal (Frans)
 8. Nieuwjaarsduik _ partytenten, etc (Frans)
 9. Vrijwilligers bedankje / attentie _ check lijst + bedankbrief (Gea), enveloppen (Margot), attentie (Frans)
 10. Rondvraag
 11. Sluiting