Werkgroepen van de wijkvereniging Stroom Esch

Onderstaande informatie (per werkgroep) geeft een beeld van de betreffende werkgroep.
De co÷rdinator is degene die de werkgroep bij elkaar roept wanneer er "werk aan de winkel" is.
De werkzaamheden worden in gezamenlijk overleg uitgevoerd:
Klik op een onderstaande link en u krijgt informatie over de betreffende werkgroep.
Wie interesse heeft in een activiteit kan contact opnemen met de co÷rdinator van de werkgroep.
Dit kan via Contact. Het bericht wordt dan doorgestuurd naar de betreffende co÷rdinator.


* Eieren zoeken (co÷rdinator: Justine Niemeyer)
zie: Eieren zoeken

* Lampionoptocht (co÷rdinator: Gea van Vegchel)
zie: Lampionoptocht

* Plaatsen "Goede wensen" borden ( co÷rdinator Mike van Dorp)
zie: Plaatsen "Goede wensen" borden 
* Kerstboomverbranding (co÷rdinator: Mike van Dorp)
zie: Kerstboomverbranding

* AED ( co÷rdinator: Inge Bos)
zie: AED

* Wijkkrant en Website (co÷rdinatoren: Francis Hampsink, inhoud wijkkrant en Henri Zuidberg acquisitie en verspreiding)
zie: Wijkkrant

 * 50 + (co÷rdinator Gerrit Aalderink)
zie: 50 +

* Etalage (co÷rdinator: Lia Beunders)
zie: Etalage

* Nieuwjaarsduik (co÷rdinator: Ramon Nijenhuis en Fitnesscentrum Fit For Free)

* Festivals en Kerstmarkt (co÷rdinator: Frans Edelijn) Niet actief sinds 2017
zie: Festivals en Kerstmarkt

* Repair Café (co÷rdinator Jan Blom)
zie: Repair Café 
* Verkeersveiligheid (co÷rdinator Frans Edelijn) Momenteel geen urgente acties
zie: Verkeersveiligheid

* Lege ruimte Dorsmolen (co÷rdinator Frans Edelijn) Niet actief sinds 2015
zie: Lege ruimte Dorsmolen

 
Individuele taken: 
* Ledenadministratie (Teun van Mechelen)