Op de subpagina's van Stroom Esch info zijn de volgende zaken te vinden:

Over de wijk Stroom Esch in het algemeen
Dit gaat over de ligging van de wijk, zowel in het stedelijk gebied, als grenzend aan de groene poort. Er staat verder iets over de opbouw van de wijk Over de wijk Stroom Esch in het algemeen
 
Geschiedenis:
Op deze pagina's staan stukjes, die eerder in de wijkkrant zijn verschenen en die van verschillende kanten, zowel de geschiedenis van de wijk (tot in de prehistorie), als die van de wijkvereniging belichten.
Zie: Geschiedenis deel 1 - 9 ; Geschiedenis deel 10 - 19 ; Geschiedenis 20 - 30 .
 
Openbaar vervoer:
Een middelgrote bus (lijn 50) rijdt van Hengelo CS via de Bornde Maten en Stroom Esch naar station Borne.
 
De buurtbus (lijn 592 en 599) verbindt de Stroom Esch met de dorpskern, het station Borne en het achterland richting Hertme, Saasveld, Weerselo, Rossum, Reutum, Agelo en Ootmarsum.
 
Verder kan men nu gebruik maken van de Twentse regiotaxi
zie verder: Openbaar vervoer
 
Voorziening, scholen en veiligheid 
Hierover staan meer gegevens in de subpagina's: 
Zie: Scholen,   Voorzieningen in de Stroom Esch  en Leefbaarheid in de wijk 
 
De gemeente Borne
Vanaf deze pagina kan men doorlinken naar de website van de gemeente Borne en diverse bestanden downloaden, zoals de nota Burgerparticipatie en de digitale versie van het onderzoek over de rand van het landschap, dat is uitgevoerd in de Stroom Esch. Zie: Gemeente Borne