Informatie van de gemeente Borne

Voor nieuws van de gemeente, zie de pagina: Gemeentenieuws

 
 
MijnBorne2030. Het klinkt ver weg. Maar als inwoner van Borne bent u ervaringsdeskundige. Beslis mee!
Twintig verschillende organisaties vormen samen de regiegroep, die opdracht heeft gegeven om de toekomstvisie van Borne te vernieuwen.
Er is een trendstudie gedaan door Arcon (wat zijn ontwikkelingen die op Borne afkomen, zoals bevolkingsgroei) en een identiteitsonderzoek door een afstudeerder communicatiewetenschappen van de UT Twente (hoe zien we Borne?). 
Tot 25 januari zijn de ambities verzameld (wat willen we met Borne?). 

De ambities!
Wat zijn onze ambities? Welke kant moet het op? Om daar antwoord op te vinden is gebruik gemaakt van een stellingenlijst.
Verschillende partijen hebben ambitiegesprekken georganiseerd, ook wij als wijkvereniging. Dit heeft plaats gevonden op: Dinsdag 11 januari 2011 van 20.45 tot 22.00 uur.
 
Tijdens een ambitiegesprek maakte een groep mensen een top 3 van ambities en die zijn ingeleverd bij de regiegroep. Met die 3 bouwstenen, trends, identiteit en ambities, ontwikkelt de regiegroep scenario's voor de toekomst. Die 4 scenario's komen op de website van mijnborne2030 te staan en in diverse andere media.
Vervolgens kunnen alle inwoners medio april 2011 stemmen op het scenario dat het beste bij Borne past. Het scenario met de meeste stemmen wordt MijnBorne2030, de toekomstvisie die door de verschillende organisaties, waaronder de gemeenteraad van Borne, wordt vastgesteld.
Op http://www.mijnborne2030.nl vindt u meer informatie over het project.

    
 Voor verdere informatie:
 
 www.borne.nl          

                       
voor inzage in de nota Burgerparticipatie van de gemeente Borne
 

              
De Groene Poort, is een projectbureau van de gemeente Borne.
Voor meer informatie:
 

                      
In het kader van ontwikkeling in het buitengebied werd in 2008 door de Groene Poort in opdracht van de gemeente Borne een onderzoek gedaan naar de beleving van het landschap aan de rand van de Stroom Esch en daar omheen.
 
De uitkomst van dit onderzoek is weergegeven in het boekje dat hiernaast staat afgebeeld. Er staan ook vele voorbeelden in die aangeven hoe een en ander verbeterd kan worden.
Inmiddels is daar veel van uitgevoerd. De digitale versie van het boek is te dowloaden: