Leefbaarheid en veiligheid in de Stroom Esch

Informatie op deze pagina is o.a. verkregen van:
  • De website van de Politie, afdeling Twente
  • "Veilig leven in Borne" een uitgave van de gemeente Borne i.s.m. drukkerij van Loon / de Bornse Courant
 
 
Politieservicepunt Borne in Gemeentehuis
Bezoekadres: Reineplein 1 in Borne
Postadres:  Postbus 14, 7500 AA Enschede
Telefoon (lokaal tarief): 0900 - 8844 

Eerste Politieservicepunt in Twente

Vanaf 7 januari 2013 is de politie in Borne gehuisvest in het gemeentehuis in Borne aan het Rheineplein 1. De inwoners van de gemeente Borne kunnen terecht in het gemeentehuis voor hun politiezaken. Borne was hiermee het eerste Politieservicepunt (PSP) in Twente.

Samenwerken
Alle diensten die in het politiebureau werden aangeboden, verhuizen naar het gemeentehuis. De wijkagenten Jan schmitz en Sander Bekhuis kunnen op deze manier intensiever samenwerken met de gemeente. Als iemand zijn paspoort of rijbewijs is kwijtgeraakt, doet hij aangifte bij de politie en vraagt hij op dezelfde locatie bij de gemeente een nieuwe aan.'

Openingstijden
Een groot voordeel van het Politieservicepunt in het gemeentehuis, is dat de burger de dienstverlening van twee overheidsinstanties onder één dak heeft. Zo is er één balie voor beide overheidsinstanties en zijn de openingstijden gelijk. De actuele openingstijden staan vermeld op de website van de politie en de gemeente Borne.

Diensten
Inwoners van de gemeente Borne kunnen bij het Politieservicepunt terecht om bijvoorbeeld een onveilige situatie te melden of aangifte te doen.
Aangeraden wordt om hiervoor, net als voorheen, eerst een afspraak te maken via telefoonnummer 0900-8844.
Voor bepaalde aangiftes, bijvoorbeeld vernielingen of diefstal van een fiets, kunnen inwoners ook via internet aangifte doen.
 
Telefonisch
 
Spoed:
Alarmnummer: 112 (gratis)
Teksttelefoon voor doven: 0800-8112 (gratis)
Meldnummer dieren in nood: 144 (lokaal tarief)
 

 
Geen spoed, wel politie nodig:
De politie bij u in de buurt: 0900-8844 (lokaal tarief)
Teksttelefoon voor doven: 0900-1844 (lokaal tarief)
Vanuit het buitenland: 0031-343 57 8844 (lokaal tarief)
 
Tip de recherche:
Opsporingstiplijn: 0800-6070 (gratis)
Nationale Criminele Inlichtingen Eenheid: 079-345 8999 (lokaal tarief)
  Mediavragen:
Bel 0900-8844 en vraag naar een persvoorlichter
Overig:
Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 (gratis)
 
Postadres:
Politie Twente
Postbus 14
7500 AA Enschede 

De wijkagent
 
Jan Schmitz is wijkagent voor de gemeente Borne.
Hij komt oorspronkelijk uit Groningen en werkt zo'n 39 jaar bij de politie.
Hij is Wijkagent voor de Bornse Maten, Stroom-Esch en Hertme.

Als wijkagent in de wijk kun je het niet alleen af.
Jan hecht veel waarde aan zijn netwerkpartners, waaronder de Gemeente, Maatschappelijk Werk, Woonbeheer, Mediant, Tactus en anderen.
Goede samenwerking met deze partners zorgt voor de juiste aanpak op de juiste plaats en tijd. Regelmatig is er overleg tussen deze netwerkpartners zodat problemen in gezinnen en op straat in de wijk daadkrachtig aangepakt kunnen worden.
Als het gaat om overlast in de buurt is de wijkagent het eerste aanspreekpunt.
Jan vindt wel dat wanneer men problemen met elkaar heeft men eerst elkaar moet aanspreken en daar verantwoording voor moet nemen. De politie kan het probleem niet overnemen, kan slechts bemiddelen of adviseren.

U bereikt de wijkagent via het nummer: 0900-8844.
Vraagt u naar uw wijkagent, dan wordt u doorverbonden.
Is de wijkagent niet in dienst dan wordt u via het landelijk servicecentrum verder geholpen.
 
 
Afbeelding invoegen
 
Wat doet een wijkagent?
"De kinderen hebben nergens ruimte om te spelen!”
"Ze rijden hier zo hard!”
"We hebben last van rondhangende jongeren op het speelveldje bij ons huis.”
Zomaar een greep uit de telefoontjes die de politie zoal krijgt.
Een wijkagent kan nooit zelf alle problemen oplossen. Wel kan hij collega’s en andere instanties inschakelen.
 
Een klacht over te weinig speelruimte bijvoorbeeld is in eerste instantie een zaak voor de gemeente.
De gemeente is er ook voor zaken als bijvoorbeeld overlast en huiselijk geweld.
De wijkagent kan dit allemaal met de gemeente bespreken.
 
Uiteraard kunt u zelf ook veel doen.
U kunt bijvoorbeeld hardrijders uit de wijk op hun gedrag aanspreken.
Zo neemt de buurt zelf initiatief en heeft u invloed op wat er in de wijk gebeurt.
Deze dingen kunnen allemaal in overleg met de wijkagent, die als een spin in het web, u adviseert en stimuleert.
 
De jeugdagent
Helaas stijgt de jeugdcriminaliteit in Nederland nog steeds. Politie Twente besteedt daarom veel aandacht aan jeugdzorg: want kleine boefjes kunnen grote worden.
Doel van de jeugdzorg is ervoor te zorgen dat minder jongeren afglijden richting criminaliteit. Jeugdagenten zetten zich hiervoor in.
Hoe doet een jeugdagent dat?
In alle politieafdelingen van Twente zijn jeugdagenten actief.
Een jeugdagent is een ‘gewone’ agent die een speciale opleiding heeft gevolgd.
De jeugdagent onderhoudt contacten met scholen, ambtenaren, sportclubs, maatschappelijk werkers, jongerenwerkers, wijkraden en andere verenigingen in de buurt.
Zo'n netwerk biedt de mogelijkheid om jongeren vanuit verschillende invalshoeken te helpen.
Als de jeugdagent een groepje jongeren ziet, gaat hij ernaar toe om een praatje te maken:
"Niet omdat ze met hun voeten op het zitgedeelte van het bankje zitten, maar om te vragen hoe het met ze gaat".
Samen weet je meer en kun je veel meer doen voor jongeren.
Wat kunnen buurtbewoners doen?
Hebben buurtbewoners bijvoorbeeld last van rondhangende jongeren, dan kunnen ze de jeugdagent inschakelen.
Hij zal met de buurtbewoners en de jongeren praten. Zo probeert hij bewoners en de jongeren met elkaar in gesprek te brengen.
Het is niet zo dat de jeugdagent wel ‘even iets gaat regelen’ voor de jongeren.
Jongeren kunnen samen met de jeugdagent, buurtbewoners en andere verenigingen of instanties allerlei activiteiten op poten zetten. Denk daarbij aan een buurtdisco of een voetbaltoernooi.
De taken van de jeugdagent worden in Borne door één van de wijkagenten in Borne behartigd.
 

 

Buitengewone Opsporingsambtenaren
BOA’s zijn een verlengstuk van de politie

Henkjan Mannes, Charel Supheert en Stephan Bartelink (vlnr) zijn Buitengewoon Opsporingsambtenaar in Borne. (Afbeelding overgenomen van Borne boeit, juni 2019).

Ze dragen een waardevol steentje bij aan de leefbaarheid en veiligheid in onze gemeente.
In een maatschappij waarin mensen elkaar steeds minder zelf op gedrag durven of willen aanspreken, zijn zij het verlengstuk van de politie.

Wat doen ze zoal?
De BOA's zijn bevoegd om bekeuringen uit te schrijven.
Hun dagelijkse werk is divers, maar altijd gericht op het vergroten van leefbaarheid en veiligheid.
Ze doen dit onder meer door het controleren van de blauwe zone, waar maximaal 2 uur aaneengesloten geparkeerd mag worden.
Daarnaast controleren de toezichthouders ook de vergunninghouder zone, waar alleen bezitters van een parkeervergunning mogen parkeren.
Ook voeren ze controles uit op naleving van de Algemeen Plaatselijke Verordening.
Zo treden zij op tegen hondenbezitters die de poep van hun hond niet opruimen of die hun viervoeter laten loslopen waar dat niet mag.
Meldingen die bij de gemeente binnenkomen over de openbare ruimte worden door hen afgehandeld.
Ze controleren hangjongeren, treden op bij milieudelicten, zoals zwerfvuil en illegale stort.
Het dagelijks werk is niet van 9 tot 5. In de avond en de vroege ochtenduren zijn ze ook op pad. Ze zijn een verlengstuk van de politie.
Met als motto tijdens het surveilleren: "Mensen vooral aanspreken op hun gedrag". Het is jammer dat mensen dat onderling steeds minder doen.

Borne Waakt

Naar aanleiding van een serie inbraken in Borne hebben enkele inwoners de handen ineengeslagen en hebben de aanzet gegeven tot "Borne Waakt”.
Een WhatsApp buurtpreventiegroep voor de hele gemeente Borne.
Dus ook in de Stroom Esch!

Afbeelding invoegen
Wanneer het eerder donker wordt of tijdens een vakantieperiode neemt het aantal inbraken vaak toe.
Door als gemeenschap via WhatsApp met elkaar in verbinding te staan kan er sneller gereageerd worden bij een vermoeden van onraad.
De politie kan de extra ogen en oren goed gebruiken. Dit geldt natuurlijk ook voor allerlei andere misdrijven.

Verdachte situatie?
Inwoners kennen hun buurt het beste. Ze weten wie hun buren zijn en in welke auto zij rijden.
Mensen mogen 112 bellen als ze in de buurt iets verdachts zien.
"Het helpt ons enorm als mensen het kenteken van de verdachte auto of het signalement van de verdachte persoon aan ons doorgeven.
De kans dat woninginbrekers, straatrovers en overvallers opgepakt kunnen worden, neemt toe als inwoners verdachte situaties direct bij de politie melden”, aldus politiechef Frans Heeres.

 
Afbeelding invoegen

WhatsApp
De kracht van sociale media is enorm. Een klein bericht kan de gehele buurt uit het raam doen kijken waneer een voertuig zich verdacht in de wijk ophoudt. De verstorende werking die hier van uitgaat kan een hoop ellende voorkomen. We roepen iedereen op om zich aan te melden bij "Borne Waakt”.

Aanmelden kan via bornewaakt.nl.