De wijk Stroom Esch bestaat sinds 1983

Ligging
De Stroom Esch ligt aan de noordkant van Borne.
De Stroom Esch is gebouwd op het grote essengebied ten noorden van Borne. De straatnamen verwijzen nog naar de agrarische geschiedenis: grassen, akkeronkruiden, gewassen en erven.
De wijk wordt in het noorden begrensd door het open beekdal- en essenlandschap, aan de oostzijde door een besloten kleinschalig landschap en ten zuidoosten nogmaals het open beekdal. Ten zuiden van de wijk, tussen de beek en de provinciale weg ligt nog een kleine bedrijvenlocatie.
 
De wijk ligt relatief geïsoleerd ten opzichte van de rest van Borne door de barrièrewerking van de drukke provinciale weg en de parallel gelegen Bornsche beek.
Er zijn vier verbindingswegen naar de dorpskern, nl:
- Eén wandel- fietsverbinding direct naar de oude dorpskern
- Eén verbinding via een tunneltje naar het dorp, zowel voor auto- als fiets- en wandelverkeer.
- Daarnaast zijn er nog twee verbindingen, waarbij een klein stukje omgereden moet worden.
 
Er zijn drie grote toegangswegen naar de woonerven: de Weerselosestraat (dit is tevens de doorgaande weg naar Weerselo), de Stroom Eschlaan (die de verbinding maakt richting Almelo) en het Blauwgras (geen doorgaande weg, maar wel een ontsluitingsweg van de verschillende 30 km zones.
 
In het stedelijk gebied
De Stroom Esch ligt in de stadsrandzone Hengelo – Borne – Almelo. In deze zone zijn grote wijken in aanleg en is nog meer nieuwbouw gepland. Hengelo bouwt wijken ten oosten van Stroom Esch en Borne heeft het ambitieuze project ‘De Bornsche Maten': een nieuwe woonwijk waar de komende 15 jaar 2700 woningen gebouwd moeten worden.
De "Bornsche Maten” liggen ten zuidoosten van de Stroom Esch. Het gebied tussen de Stroom Esch en de Bornsche Maten zal ook veranderen: ten zuiden van de beek wordt Park ‘t Wildyk ontwikkeld, een villapark met grote kavels.
 
De Groene Poort
Deze stedelijke ontwikkelingen staan in schril contrast met de plannen voor het gebied ten noorden van de Stroom Esch. In het kader van de Groene Poort zijn hier vele initiatieven om het landschap te beschermen en te verfraaien. Een specifiek initiatief is de ontwikkeling van de "Knooperven”.
Het idee hierachter is om bestaande, al dan niet agrarische erven nieuwe of meerdere functies te geven die betekenis kunnen hebben voor bewoners van Borne of recreanten. Dit initiatief zit nog in de fase van voorbereiding. (gedeeltelijken gewijzigd overgenomen uit "Wonen aan de rand van het landschap”, K. Neven, M. Sauter en H. de Haan, 2008).  
Meer informatie over De Groene Poort zie http://www.groene-poort.nl 
 
De opbouw van de wijk
In de wijk staan ruim 1500 woningen, met ongeveer 4000 inwoners.
De opzet van de wijk heeft een vriendelijk karakter. De huizen staan in 30 km zones met in het midden een open ruimte waarin een speelgelegenheid voor kinderen is gecreëerd. Deze groenplekken lijken kleine hofjes. 
Tevens zijn er grotere speelgelegenheden bij de scholen, in het noorden van de wijk (bij het Hoefblad) en bij het recreatiegebied dat grenst aan de Bornsche beek. Dit recreatiegebied bestaat uit een grote vijver met ruim gras eromheen en een wandelpad er achter langs, dat tevens langs de Bornsche beek loopt. Zie: Fotoalbum "Stroom Esch, toen en nu". In 2015 is de vijver "de Weideplas" opnieuw natuurlijker ingericht.
 
Een Bedrijventerrein met een bruikbaar kunstwerk
Aan de Westkant van het recreatiegebied is een bedrijvenpark met een vriendelijke uitstraling.


 

Niet alleen door de groenvoorziening, maar één van de bedrijven, Gullimex, heeft heel uitnodigend, een stoel aan de rand van de weg gezet.
Het is een kunstwerk dat geschonken is bij het 25 jarig bestaan van het bedrijf in 2006 en geplaatst in 2008.
Het kunstwerk bevat elementen die verwijzen naar de activiteiten van Gullimex in de verschillende (voedings)sectoren. Zo kun je o.a. vis, fruit en vleeswaar onderscheiden. Een rood hart en oranje kroon verwijzen naar de maatschappelijke betrokkenheid van oprichter Wim Geul en de koninklijke onderscheiding die hij daarvoor in 2008 ontving.

Men vond dat de stoel niet alleen ter bezichtiging moest zijn, maar ook gebruikt moet kunnen worden. Zodoende is de stoel geplaatst op de scheiding van publiek terrein en privégrond.
De stoel is vervaardigd door Guusje Beverdam uit Hengelo.
 
De planmatige opzet van de wijk
Tijdens de ontwikkeling van de wijk Stroom Esch heeft de gemeente gebruik gemaakt van de adviezen van stedenbouwkundige Peter Ligtvoet. Die zich bij het ontwerpen van de vijver heeft laten inspireren door dat beroemde plein in Siena "Il Campo”. Dit wereldlijke stadcentrum van Siena blijkt de vorm te hebben van een Sint Jakobsschelp geaccentueerd met een visgraatmotief. Il Campo wordt beschouwd als een van de mooiste gotische pleinen. Wanneer u langs de vijver loopt kunt u zich in Italië wanen.

Hoe begon de Stroom Esch?
U kunt het zien bij: http://www.robsarchief.nl
Kies daar Borne '80-'90
en vervolgens het filmpje: "1983" Eerste paal en bewoner Stroom Esch in Borne