Wandelommetjes rond de Stroom Esch

Afbeelding invoegen
 
Vanaf januari 2012 liggen er wandelkaarten in de bak bij deze plattegrond in het winkelcentrum. Deze routes zijn uitgezet door een werkgroep van de wijkvereniging met subsidie vanuit de Groene Poort.
 
 
U kunt gratis één of meer kaarten meenemen (hoeft die niet terug te leggen).

Op de kaarten staat zowel een plattegrondje als een beschrijving van de wandelroute. Er zijn 4 wandelroutes, die in 2014 nog zijn geactualiseerd.
 
Wij wensen u een mooie wandeling!

 
Zowel bij de kaarten, als bij de Pdf staat een beschrijving van de route
De gele en rode route zijn in 2014 aangepast.
 
Download hier de beschrijvingen met kaartjes van de routes:
Aangepaste Gele route.pdf ; Aangepaste Rode route.pdf
 Oranje route.pdf  ; Groene route.pdf 
 
U kunt ook de GPS bestanden downloaden van de oranje en groene route:
 oranje route 7,6 km.gdb.zip ; groene route 7.4 km.gdb.zip
 
Of lees de beschrijving met foto's op de subpagina's:
(Dit kan ook met een mobiele telefoon)
 
 
 
Wat kunt u verwachten?
Het gebied staat bekend om zijn oude Essen landschap, waarin groepjes bomen en kleine bosschages steeds verrassende pareltjes natuur laten zien. Men wandelt langs en over boerenerven, die grotendeels nog in bedrijf zijn. Een deel van het land wordt gepacht van Staatsbosbeheer, die een authentieke begroeiing nastreeft.
Verder stromen er, zoals de naam al aangeeft, beken langs de Stroom Esch waarlangs over de schouwpaden van het waterschap gewandeld mag worden.
U kunt hier ook nog genieten van vee dat hier op veel plaatsen nog in de wei staat. Daarnaast is er hooi- en akkerland.
 
Een vraag van de boeren:
Blijf uit de wei- en hooilanden. Dat geldt speciaal voor honden. Die willen wel eens te veel gastvrijheid nemen. Je hoort niet zo maar bij iemand de "tuin” in te lopen en het boerenland is toch eigenlijk de achtertuin van de boeren. Bovendien is er een mogelijkheid dat honden ziektes overbrengen, met name honden die de kans krijgen om producten van de koe op te eten, zoals o.a. de nageboorte. Heeft een hond dat éénmaal gedaan, dan is hij voor zijn leven een besmettingsbron. Dus blijf allen op het pad!
Sommige boeren laten hun eigen hond ook loslopen op het erf, dat kan soms vervelende ontmoetingen geven. Meestal "doen” ze niets, maar sommigen zijn wel afschrikwekkend.
 
Kaarten meenemen vanaf het startpunt
In 2011 zijn er door de werkgroep "Op Pad” van de wijkvereniging Stroom Esch verschillende wandelroutes uitgezet in samenspraak en met subsidie van de gemeente Borne (zie hier boven).
De wandelroutes zijn op kaarten gezet, die vanuit een bak bij het winkelcentrum kunnen worden meegenomen, zie de foto bovenaan deze pagina. 
In Zenderen worden de kaarten al enige jaren gebruikt. De groene route vanuit de Stroom Esch komt langs de TOP (toeristisch overstappunt) waar de bak hangt waarin de kaarten liggen. Daar kunt u dus overstappen op een route rond Zenderen.
 
Bezienswaardigheden
Langs de route is veel te zien. Naast een Mariakapel, een oude vakwerkschuur en een oud pompstation, dat vroeger in gebruik was als wateraanvoer voor de textielindustrie, zijn er in de Stroom Esch verschillende oudheden gevonden.
Bij het aanleggen van de wijk werden afdrukken van palen ontdekt van een oude boerderij en een graf van een ridder uit de Karolingische tijd.
Verder werden er bij de vistrappen in de Bornse beek beenderen van een wolharige mammoet gevonden. Ter plaatse is veelal informatie te vinden.
Bij de beschrijvingen op de sub pagina's staan ook verwijzingen naar informatie op andere websites.
 
Tip: met de buurtbus naar het beginpunt
Wanneer u niet in Borne woont, kunt u elk uur met de buurtbus 592, of elk half uur met lijn 50 vanaf station Borne naar het beginpunt van een wandeling. U stapt dan uit bij het winkelcentrum Stroom Esch. Klik hier voor de dienstregeling van de buurtbus: