Wandelroute oostwaarts via het oude dorp en het bos bij Erve de Greve

 
 
De wandeling start bij het winkelcentrum Stroom Esch.

Bij het beginpunt neemt u een kaart uit de bak. Daarop staat de routebeschrijving.

Hieronder vindt u een beschrijving van de wandeling en enige informatie.
(de nummers corresponderen met de routekaart uit de bak).
 
U loopt vanaf de kaartenbak naar de oversteekplaats (2) en dan rechtdoor over het fietspad. Dit heet het Fioringras.
Bij de kruising rechtsaf naar het fietspad de Oude Weerseloseweg (4).
Dit was vroeger de weg naar Saasveld en Weerselo.
  Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen
 
 
 
Bij het verkeersbordje buigt de route naar links.
 
Rechts liggen de huizen aan het Pampagras. De bomen met het gras er onder geven vaak een mooi plaatje.
 
Het is moeilijk voorstelbaar dat vroeger het autoverkeer met zelfs een busdienst over de Oude Weerseloseweg reed. Nu is het slechts een fietspad met veel wandelaars.

 
Via het bruggetje loopt u de wijk uit.
 
Dit bruggetje wordt nog door oud Bornenaren de "Hoge brug" genoemd.
 
Vroeger was dit inderdaad een hoge brug, omdat de schepen van Vriezenveen naar Hengelo, of van Hengelo naar Almelo, er onder door moesten kunnen varen.
 
Over de brug links ligt een gedeelte van de nieuwe wijk "de Bornse maten", genaamd het Wildyck.
Het is een villawijk in opbouw.
 
  Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen
 
 
Bij de rotonde steekt u over naar het oude dorp (7).
 
In dit gedeelte van het dorp is nog veel bewaard gebleven. Het is de moeite waard een keer met een gids een rondwandeling te maken.
 
U wandelt linksom langs de paardenwei en vervolgens rechtsaf.
 
Direct na de bocht ziet u het bordje naar de Mariakapel (10). Voor meer info klik hier.
 
Dit kapelletje werd gebouwd in 1957 op de plaats waar voorheen de oude schuurkerk stond. De eerste steen hiervoor werd gelegd in 1785.
 
Deze schuurkerk is afgebroken en daarvoor in de plaats werd de grote Stefanuskerk gebouwd op de hoek van Grotestraat en Stationsstraat.
 
 
Wanneer u rechts langs het kapelletje loopt vindt u de grafmonumenten van dokter Schoemaker, een bekende en geliefde dokter in Borne.
  Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen
 
 
Vervolgens helemaal doorlopen naar achteren en dan vindt u bij de achteruitgang een dierenparkje.
 
Het parkje is heel toepasselijk "De Bonte Koe"genoemd naar een café dat vroeger tegenover de schuurkerk stond. Toen de kerk werd afgebroken was het café ook een groot deel van zijn klandizie kwijt.
 
Ook de rotonde krijgt vaak de naam "De Bontekoe".
 
Het parkje ligt naast het verzorgings- en verpleeghuis "Het Dijkhuis".
Het Dijkhuis is gebouwd op de plaats van de gedempte Bornse Beek, die vroeger door het dorp liep.

 
U gaat rechts voor het parkje langs over een gruispad terug naar de rotonde "De Bontekoe" (11). 
 
Wanneer u de provinciale weg weer over gestoken bent, ziet u de kronkelende Bornse beek met daarachter de rand van de Stroom Esch.
 
U gaat nu rechtsaf (13) en blijft links van de weg lopen.
 
De situatie is hier enigszins veranderd, maar weldra ziet u links een bestraat pad.
 
  Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen
 
 
 
Dit pad gaat 't Wildyck in.
 
Hier komt een villawijk. Voordat er huizen gebouwd werden is er een park aangelegd.
 
Meer info over de zienswijze bij de aanleg vindt u hier.


 
In het hart van het park is een brink aangebracht, die als een soort boerenerf is aangeplant met onder andere eetbare fruitbomen en een waterput.
 
Helaas heeft iemand een wat ontsierend en onvriendelijk bordje geplaatst.
 
U loopt via het wandelpad min of meer rechtdoor. Eventueel samen met uw hond.
 
Het is in Borne wel gebruikelijk om eventuele poep op te ruimen!
  Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen
 
 
Iets verderop is een vijver aangelegd. U volgt nog steeds het wandelpad

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen
 
 
Uiteindelijk komt u bij het pad langs de Bornse beek.
 
Hier gaat u rechtsaf.
 
In natte periodes kan het pad hier en daar erg drassig zijn.
 
 

 
 
Aan het eind van het pad is de situatie wat veranderd.
 
De brug (14a)  is vervangen door een duiker (zie foto).
 
U gaat wel aan het eind van het pad linksaf maar moet eerst de weg oversteken.

  Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen
 
 
 
U loopt vervolgens langs het fietspad. dat rechts van de weg ligt.
 
Even verderop gaat u linksaf (steekt dus weer de weg over) naar de Piepersveldweg.
 
Dit is een smalle geasfalteerde weg.
 
Hier komen af en toe wel auto's langs.
 
 
Langs de Piepersveldweg ligt een Jongerencentrum van de CJV.
 
Links van het centrum hebben vrijwilligers in samenwerking met de gemeente Borne een moestuin aangelegd.
 
De moestuin wordt in gezamenlijk overleg beheerd en gebruikt.

  Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen
 
 
Een stukje verderop ziet u links van de weg het huisje van Spanjaard.
 
Dit was vroeger in gebruik als pompgemaal waar het water via een vijver achter het gemaal uit de Bornse beek werd gepompt.
 
Het water ging vervolgens via een buizenstelsel naar de katoenspinnerij en weverij van Spanjaard.
 
De fabriek bevond zich tegenover het station in Borne.

In 2016 is een groep vrienden "Club van 100" begonnen met een inzameling voor restauratie van het gebouwtje en de vijvers erachter.
De bedoeling is om er een ontmoetingsplek met zicht op de historische functie van het gebouw van te maken.
 
 
Na het huisje van Spanjaard gaat u linksaf (16) en volgt de Veldhuisweg.
 
U gaat over de Deurningerbeek.
 
De brug over de beek is vernieuwd tijdens de reconstructie van de beek.
 
De oevers zijn daarbij verbreed en aan de rechterkant is de beekloop verlegd, waardoor de beek door het land heen kronkelt.
  Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen
 
 
 
U loopt nu in de richting van een boerderij.
 
Bij de boerderij is nog een driebeukige vakwerkschuur te zien.
 
Bij de boerderij is een kruising. Daar gaat u linksaf de Aalderinksweg op.

 
 
 
De Aalderinksweg is een glooiend zandpad waar het in natte tijden behoorlijk modderig kan zijn.

  Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen
 
 
 
 
De Aalderinksweg loopt door het bos van Erve de Greve.
 
Een afslag naar links gaat naar het privéterrein.
 
U volgt het pad naar rechts.

 
 
 
Uiteindelijk komt het pad uit op de weg naar Hertme, Saasveld en Weerselo.
 
U loopt de wijk weer terug in langs de linkerkant van de weg ( 21) over het schelpenpaadje.
 
Vervolgens een stukje over de stoep en daarna linksaf de Pinksterbloem in.
 
Bij de kruising gaat u rechtdoor het voetpaadje in.
 

  Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen
 
 
Langs dit paadje met fraaie oude bomen vervolgt u de weg door de Pinksterbloem.
 
Aan het eind komt u langs een speeltuin links. Daarachter is (tussen de bomen door) nog een weide te zien van Erve de Greve.
Afbeelding invoegen
Aan het eind van de straat gaat u rechtsaf (25). Aan het Blauwgras ziet u links een postbus. Daar gaat u het fietspad op en bij de kruising van fietspaden gaat u rechtsaf. Dit fietspad, het Fioringras, leidt u naar het zebrapad waarover u op de heen reis kwam.
 
U hoeft de routekaart na uw wandeling niet meer terug te leggen.