Wandelroute richting Hertme en het Weleveld

De wandeling start bij het winkelcentrum Stroom Esch.
 
Bij het beginpunt neemt u een kaart uit de bak. Daarop staat de routebeschrijving.

Hieronder vindt u een beschrijving van de wandeling en enige informatie.
(de nummers tussen haakjes corresponderen met de routekaart uit de bak ).
 

Vanaf de kaartenbak loopt u in de richting van de Viskoepel.
 
 
  Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen
 
U steekt over bij het zebrapad en gaat rechtdoor over het fietspad (Fioringras).
 
Rechts ziet u de basisscholen 't Iemnschelf en de Regenboog (3).
 
Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen
 
 
U vervolgt het fietspad tot aan de eerste kruising. Daar gaat u linksaf naar het fietspad de Oude Weerseloseweg.
Dit was vroeger de verbindingsweg naar Weerselo.
 
Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen
 
Aan het eind van het fietspad bij de brievenbus gaat u rechtsaf (4).
 
Voor het woonwagenkampje slaat u linksaf de Pinksterbloem in.
 
Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen
 
 
Aan uw rechterkant kunt u achter de speeltuin (niet altijd) door de bomen het weiland aan de rand van de Stroom Esch zien.
 
Voorbij enkele huizen gaat u bij nummer 11 het paadje rechtdoor in (6).

Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen
 
Aan het eind van het pad loopt u rechtdoor tot aan de Weerselosestraat.
U ziet aan de overkant het mais staan, of u ziet Hertme liggen.
Bij de Weerselosestraat gaat u rechtsaf. Bijna voor de bocht loopt u over een schelpenpaadje (7).
 
Afbeelding invoegen
  Afbeelding invoegen
Vervolgens gaat u met de weg mee het fietspad langs de Weerselosestraat op (8).
 
Afbeelding invoegen
 
 
De boerderij op deze foto's is "Erve het Bartelink" met daar links achter het "Juffershoes".
 
Meer over deze boerderij en haar bewoners kunt u lezen bij:
 
 
 
Deze pagina staat niet op de mobiele site
                                                                   
 
 
 
Afbeelding invoegen
  Vlak voor de kruising naar Hertme is rechts restaurant "Jachtlust".
Afbeelding invoegen


Bij de kruising gaat u linksaf het fietspad naast de Hertmerweg op (9).
 
In de flauwe bocht naar links is rechts de ingang naar een bospad dat uitkomt op de Klootschietbaan van Hertme.
 
Afbeelding invoegen
  Afbeelding invoegen
Voor deze route gaat u hier niet in !!!
 
 
Afbeelding invoegen
 
Even verderop wanneer de Hertmerweg naar rechts afbuigt steekt u de rijbaan over en gaat schuin links het bospad in, de Bartelinksweg.
 
Afbeelding invoegen
 
Voor het bruggetje (11) gaat u rechtsaf.
Voorheen liep de beek hier langs het pad, maar in 2014 is de beekloop verlegd om daarna verder te meanderen. Rondom de beek lopen zomers een paar koeien. Daarom is er langs het pad een touw gespannen.

  Afbeelding invoegen
Aan het eind van het pad gaat u bij de brug rechtsaf, de Groene weg op.

Afbeelding invoegen
 

 
 
 
Links ziet u ook een nieuw retentiegebied.
Bij de kruising gaat u linksaf (13).
Vanaf de Hertmerweg kunt u het gebied goed zien.
Zie foto onder.
De beek die u hier ziet is de Gammelkerbeek.
Afbeelding invoegen


Afbeelding invoegen
 
U loopt nu het dorp Hertme binnen.
 
Op de foto boven ziet u café Liedenbaum.
 
Even verderop is de kaartenbak van Hertme,
Die is leeg, omdat de routes voorlopig niet gebruikt worden.
Afbeelding invoegen
 
I.v.m. de vele veranderingen, zoals retentiegebieden, de klootschietbaan en ophanden zijnde uitbreiding van de woningbouw aan de Hertmerdwarsweg, wacht de werkgroep Hertme tot er meer duidelijkheid is.
 
Het plein is wel een mooi rustpunt.
 
De huidige kerk, de St Stefanuskerk, staat er sinds 1903.
De parochie bestaat al meer dan 200 jaar.

Op het plein wordt rond kerstmis jaarlijks een levende kerststal uitgebeeld.
Deze traditie bestaat al bijna een halve eeuw.
 
De stallen zijn aan het begin van deze eeuw gerenoveerd.
 
Meer over de historie van Hertme, zie: heemkundegroephertme.nl
  Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen
 
 
Terug naar café Liedenbaum waar u aan de achterzijde de Lodieklanden (11) in loopt.

Al snel ziet u een bruggetje in de weg.
 
Voor het bruggetje gaat u rechtsaf en loopt u langs de Deurningerbeek.
 
Op sommige kaarten staat de beek ook aangegeven als Gammelkerbeek.
 
 
Afbeelding invoegen
 De twee beken zijn bij het retentiegebied samengekomen.
Afbeelding invoegen
 
 
Rechts heeft u zicht op Hertme en het openluchttheater.
 
De weiden aan deze kant van het dorp worden bij uitvoeringen in het theater gebruikt als parkeerplaats of als markt, zoals bij het Afrikafestival.
 
Zie ook:
 
Via het hekje rechts kunt u het festivalterrein verkennen.
  Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen
 
 
Bij de volgende brug staat op de routekaart bij (16) dat u de weg schuin moet oversteken en aan de linkeroever verder moet gaan.
Helaas heeft de boer zijn land wat dichter tegen de struiken bewerkt.
Het is niet meer mogelijk hier langs te gaan. 
 
U moet dus uw weg vervolgen over de rechter oever.
 
Volg het bordje Kloosterpad.
  Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen  
 
U loopt nu een heel stuk langs de rechterkant van de Deurningerbeek.
 
Op de rechter foto kunt u goed zien dat het talud van de beek verbreed is om tijdens regen meer water te kunnen bergen.
 
Bij de volgende brug steekt u wel over naar de linker oever.
  Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen
 
U gaat door het hekje.
 
Langs een smal pad wandelt u langs een kleine zijarm.
Dit is het overblijfsel van de Oude Bornse beek, die hier samen kwam met de Deurningerbeek.
 
Het stuk stroomopwaarts is verdwenen.
 
Stroomafwaarts heet het nog steeds Oude Bornse beek. Deze stroomt verderop in de Loolee

  Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen
 
De beelden staan op de huisplaats van het landgoed Weleveld.
 
Bij de beelden staat informatie.
 
Nog meer informatie is te vinden bij:  weleveld.nl/site-new
 
 

Hier is het pad langs de beek een stuk ingekort.
Al bij de eerste slagboom (17) gaat u linksaf naar het verharde pad, "De Oude Bieffel". De route gaat hier linksaf, maar u kunt rechtsaf gaan om de beelden bij het Weleveld te bekijken.
 
Afbeelding invoegen 
Afbeelding invoegen
 
Nadat u heen en weer bent geweest naar de beelden gaat u verder in zuidelijke richting langs de Oude Bieffel.
 
Nu komt u weer over een brug ditmaal gaat die over de Bornse beek, die in plaats van de Oude Bornse beek iets westelijker is aangelegd.
  Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen
 
Direct over de brug is de ingang naar het Jachthuis. Dit is privé terrein.
 
De bewoners van het Jachthuis zijn eigenaar van het landgoed Weleveld.
Zo nu en dan wordt hier open huis gehouden, waarbij ook een planetarium te zien is.
 
U loopt verder over de oude bieffel door een bosachtig stukje.
 
Al weer in het open veld gaat u linksaf bij een zandpad door het weiland. Het is meer een karrenspoor en het heet: de Hilbertsweg (19).

  Afbeelding invoegen
 
 Afbeelding invoegen
 
 
Afbeelding invoegen 
Het karrenspoor lijkt na een stukje dood te lopen, maar in een hoekje kunt u tussen twee paaltjes door en vervolgens via een smal paadje bij de Bornse beek komen. Daar staat nog een vervallen bankje.
 
Aan het einde gaat u rechtsaf over het schouwpad van de beek (21).
 

Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen

Voor het bruggetje ziet u aan de overkant van de beek een retentiegebiedje liggen.
 
U gaat vervolgens de brug over en aan de linker oever verder.
  Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen
 
Ook aan de linkeroever komt u langs een retentiegebiedje (22)

 

  Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen

 
U wandelt nu de Stroom Esch weer in. Bij de brug steekt u schuin over naar de rechter oever.
 
 
Daar is een verhard pad, dat achter het kantorenpark loopt.
 
Aan het einde ziet u links een smalle brug over de beek.
  Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen

 
Op het plaatje is te zien welke beenderen zijn gevonden. Deze zijn zwart gemaakt.
 
Zie ook de pagina:
Geschiedenis van de Stroom Esch deel 10
En de regiocanon van Overijssel.

 
Via deze brug steekt u weer de Bornse beek over (25).
Rechts is een stuw in de beek geplaatst. Omdat kano's hier te vaak omgingen, is hier een overzetplaats gemaakt.
Links zijn vistrappen gemaakt. Bij het uitgraven zijn hier enige beenderen van een wolharige mammoet gevonden. Zijn skelet, dat aangevuld is, staat nu in de Twentse Welle.
Op het eilandje is een Mammoetboom (een sequoiadendron) geplant.


  Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen
 

  Afbeelding invoegen
 
U heeft nu uitzicht op de Stroom Esch vijver de "Weideplas".
Deze is in 2015 geheel gerenoveerd. Daarbij heeft de oever een natuurlijker karakter gekregen.   U gaat voor de vijver rechtsaf over het bruggetje.
 
Afbeelding invoegen
 

Aan het eind van het schelpenpad ziet u het appartementencomplex "de Wanne".
 
Om bij het poortje te komen, gaat u bij het fietspad rechtsaf en daarna bij het 2e pad linksaf (27).
 
 
 
 
 
Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen

Wanneer u via de poortjes de binnenplaats gepasseerd bent, komt u weer op het plein waar de kaartenbak staat.
 
U hoeft de routekaart niet terug te leggen!